„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Akce ČLA

Archiv aktualit

Lékař pro 2021 - kongres pro ambulantní praxi

Zemřel prof. MUDr. Jan Marek, DrSc.

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 22. 10. 2019 zemřel po dlouhé nemoci prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., dlouholetý člen České lékařské akademie.

prof. MUDr. Jaromír Švestka slaví jubileum

2.společná konference Akademického konsorcia, Inženýrské akademie ČR a

Dne 10.10.2016 proběhla na ČVUT v Praze, Fakulta strojní 2.společná konference Akademického konsorcia, Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie.
Na konferenci byly prezentovány vybrané výsledky spolupráce technického a lékařského výzkumu a ukázky spolupráce technických a lékařských věd a možnosti jejich dalšího rozvoje.

Zde naleznete přehled přednášek, které byly na konferenci prezentovány a se kterými se můžete podrobněji seznámit:


 http://www.eacr.cz/cs/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0013.html

Udělení stříbrných pamětních medailí Senátu PČR

S radostí oznamujeme, že mezi oceněnými osobnostmi při udělení stříbrných pamětních medailí Senátu PČR byl také místopředseda Rady České lékařské akademie a dlouholetý člen, prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., FCMA.
Záznam z akce naleznete zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/216411034000095-stribrne-medaile-senatu-pcr

Zemřel prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. FCMA

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 28.8.2016 zemřel prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. FCMA, emeritní profesor Ústavu farmakologie 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a rovněž dlouholetý člen Rady České lékařské akademie. Čest jeho památce!

Klubové setkání ČLA dne 13.9.2016, Faustův dům, Karlovo náměstí, Praha

Dne 13.9.2016 se od 17 hodin uskuteční Klubové setkání ČLA, tentokrát s přednáškou prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc. na téma: Od opodeldoku k blokádě cytokinů a signální transdukce.

Zemřel prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 11.8.2016 zemřel prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., emeritní přednosta II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN v Praze, který byl rovněž dlouholetým členem České lékařské akademie. Čest jeho památce!

Zemřel prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., FCMA

Dne 14. 11. 2015 zemřel člen České lékařské akademie a Učené společnosti prof. Vratislav Schreiber.
Poslední rozloučení s prof. MUDr. Vratislavem Schreiberem, DrSc., FCMA, se bude konat v pátek 20. listopadu v 10.00 hodin v kostele Sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze.

Zemřel prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc., FCMA

Vážené členky a členové České lékařské akademie, s hlubokou lítostí Vám oznamujeme, že zemřel prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc., FCMA, významný člen naší akademie. Dvě funkční období pracoval jako člen Rady ČLA, o jeho odborných zásluhách v oblasti lékařské chemie, lékařské vědy a přinese podrobně článek v časopisu Revue v roce 2016. prof.
MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA - předseda ČLA

VIII. kongres ČLA

VIII. kongres ČLA

VIII. kongres České lékařské akademie se uskuteční ve dnech 26.-28.listopadu 2015 v Mariánských Lázních

Zemřel prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc. FCMA

S lítostí oznamujeme, že dne 20.5.2015 zemřel vynikající český lékař působící v oboru interní medicíny a kardiologie, člen České lékařské akademie, prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FCMA, skvělý člověk.

Richard Rokyta

předseda ČLA

Klubová setkání ČLA 2015 - termíny

8.6.2015 od 17 hodin, Faustův dům, Karlovo náměstí - Praha 2.
Přednášející: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Název přednášky: Od farmakologie založené na důkazech k farmakoterapii individualizované

13.10.2015 od 17 hodin, Faustův dům, Karlovo náměstí - Praha 2
Přednášející: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

ČLA - členové 2014

ČLA - členové 2014

Tablo ve formátu pdf

VII. kongres České lékařské akademie

Česká lékařská akademie ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně Psychiatrickou klinikou 3. LF UK, Psychiatrickým centrem Praha Českou lékařskou komorou si Vás dovolují pozvat na VII. kongres České lékařské akademie „Současný stav a perspektivy regenerativní medicíny“ Mariánské Lázně, 27. – 29. listopadu 2014

Pozvánka na 1. pracovní konferenci Akademického konsorcia Inženýrské a

Datum konání: 25. června 2014

Čas: 9:00 – 14:00 hodin

Místo konání: ČVUT v Praze, Fakulta strojní,
Konferenční centrum - přízemí, Technická ulice 4, Praha 6

Vážené dámy,
Vážení pánové,

Akademické konsorcium - Inženýrská akademie a Českálékařská akademie si vás dovolují srdečně pozvat na 1. společnou pracovní konferenci.

Na konferenci budou prezentovány vybrané výsledky spolupráce technických a lékařských věd a možnosti jejich dalšího rozvoje. Výstupem by měly být náměty pro další vzájemnou spolupráci, případně pro vznik společných výzkumných projektů. V neposlední řadě by měla tato konference seznámit širokou veřejnost s významem spolupráce technických a lékařských věd. Konference je bez účastnického poplatku.
Těšíme se na setkání s vámi


prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c.
Předseda České lékařské akademie Viceprezident Inženýrské akademie ČR

POZVÁNKA NA KLUBOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ ČLA - 13. května 2014

Vážení členové České lékařské akademie, vážené kolegyně a kolegové, vážení studenti lékařských fakult, vážené dámy a vážení pánové,

dovoluji si vás srdečně pozvat na další z pravidelných klubových setkání členů České lékařské akademie, které se bude konat 13. května 2014 od 17:00 hodin v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí 40, Praze 2.

Prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc., FCMA

přednese přednášku na téma Lidská hlava: mechanismy vývoje a jejich poruchy.

Slavnostní zasedání České lékařské akademie - 22. březen 2014

Na slavnostním zasedání České lékařské akademie dne 22. března 2014 v Aule Karolina Univerzity Karlovy se setkali členové České lékařské akademie, vzácní a milí hosté. Po úvodním projevu prof.MUDr.Richarda Rokyty, DrSc., FCMA, převzali diplomy prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. FCMA, prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., FCMA, prof. MUDr. Jan Bureš,CSc., FCMA, prof. MUDr. Přemysl Poňka, CSc., FCMA.

Před koncertem Škampova kvarteta hovořil prof. MUDr. Cyril Hӧschl, DrSc. FRCPsych., FCMA o programu a dílech mistrů Josepha Haydna a Alexandra P. Borodina, která byla na programu tohoto večera. Po krásném koncertu se sešli všichni milí hosté u číše vína ve slavnostních prostorách Karolina Univerzity Karlovy.

ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ České lékařské akademie

5. března 2014 se sešli členové České lékařské akademie na Valném shromáždění, kde byli seznámeni s výroční zprávou činnosti ČLA za rok 2013, kterou přednesl předseda ČLA prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc, FCMA a byli zvoleni noví členové ČLA v tajném hlasování.

Slavnostní zasedání České lékařské akademie

pořádané pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, FCMA a děkana 3. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., FCMA se bude konat 22. března 2014 od 19:00 hodin, Univerzita Karlova, Velká aula, Ovocný trh 3-5, Praha 1

POZVÁNKA na Valné shromáždění České lékařské akademie

Vážení kolegové,

dovoluji si vás srdečně pozvat na Valné shromáždění České lékařské akademie, které se bude konat dne 5. března 2014 od 16:00 hodin v posluchárně Lékařského domu České lékařské společnosti JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2 s tímto programem:

4. klubové setkání členů České lékařké akademie

4. klubové setkání členů České lékařké akademie

Dne 3. prosince 2013 v 19:00 hodin se sešli členové České lékařské akademie a milí hosté na 4. KLUBOVÉM SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE v Galerii Hudební a taneční fakulty AMU – HAMU. V úvodním projevu předseda ČLA prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přivítal všechny milé hosty a předal diplom ČLA prof. MUDr. Milanu Brázdilovi, DrSc., z Brna. Toto IV. klubové setkání je každoročně spojeno s koncertem a bylo tomu tak i letos. Krásným vystoupením a programem se nám představilo Kinsky Trio Prague (Slávka Vernerová – klavír, Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin Sedlák – violoncello) se skladbami Ludwiga van Beethovena: Trio D dur op. 70, č.1 „Geister“ a Antona Arenskeho: Trio No.1 d moll (1894). Příjemný večer pokračoval u číše vína v klubu Hudební a taneční fakulty AMU – HAMU.

 

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie „Bolest napří

VI. mezioborový lékařský kongres  České lékařské akademie „Bolest napříč medicínou“

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie „Bolest napříč medicínou“ se konal ve dnech 24. – 26. října 2013 a tak si zaslouží malé ohlédnutí.

Kongresu se zúčastnilo 350 účastníků (lékařů, zdravotních sestřiček a psychologů) z celé ČR a z různých medicínských oborů. Na odborném programu se podílelo 32 vynikajících přednášejících a vystavovalo 20 firem. 

 

POZVÁNKA na 4. KLUBOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE

3. prosince 2013 od 19:00 hodin
Hudební a taneční fakulta AMU – HAMU
Praha 1, Malostranské náměstí 13

Vážené dámy,
Vážené pánové,

dovolujeme si vás srdečně pozvat na 4. klubové setkání České lékařské akademie, které se bude konat 3. prosince od 19:00 hodin v prostorách Hudební a taneční fakulta AMU (HAMU), Praha 1, Malostranské náměstí 13.

Zemřel pan profesor MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Zemřel pan profesor MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.,

Dne 21. října 2013 zemřel pan profesor MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., dlouholetý člen České lékařské akademie, České lékařské společnosti J. E. Purkyně a mnoha dalších domácích i zahraničních společností. Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. byl mnoho let přednostou Kliniky neurologie ve Fakultní nemocnici v Plzni. Během svého života se stal prestižním a významným českým odborníkem v neurologii, který zanechal hodnotnou vědeckou a publikační aktivitu pro další odborníky v oboru neurologie.

 

Zemřela paní profesorka MUDr. Radana Königová, DrSc., FCMA

Zemřela paní profesorka MUDr. Radana Königová, DrSc., FCMA

V pátek 20. září 2013 v dopoledních hodinách zemřela paní profesorka MUDr. Radana Königová, DrSc., FCMA, která zasvětila svůj život pacientům s popáleninami. Za svoji práci získala mnoho cen a ocenění jak domácích, tak zahraničních. Byla mezinárodně uznávanou odbornicí. Paní profesorka pracovala na Klinice popáleninové medicíny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Ve věku 83 let odešla jedna z významných osobností české medicíny, na kterou jak pacienti, tak kolegové a studenti budou vzpomínat s respektem a úctou.

Pozvánka na VI. kongres České lékařské akademie „BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍN

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Česká lékařská akademie ve spolupráci se Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a Psychiatrickou klinikou 3. lékařské fakulty UK si Vás dovolují srdečně pozvat na VI. kongres České lékařské akademie „BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU“, který se bude konat 24. - 26. října 2013 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Tento mezioborový kongres řeší problematiku bolesti v mnoha medicínských oborech. V úvodu kongresu budou opět předneseny přednášky z obecných, vědeckých a společenských oblastí.

Klubové setkání členů České lékařké akademie

Klubové setkání členů České lékařké akademie

Dne 3. června 2013 se konalo další klubové setkání členů České lékařké akademie. Pan prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., FCMA z Revmatologického ústavu v Praze přednesl velice zajímavou přednášku na téma Stárnutí a zlomeniny.

Srdečné blahopřání členům České lékařské akademie

Srdečné blahopřání členům České lékařské akademie

30. dubna 2013 se na Nové scéně Národního divadla v Praze, konal již 5. ročník ankety Lékař roku. Tuto anketu vyhlašuje Unie pacientů ČR, o.s. Ankety Lékař roku se za rok 2012 zúčastnilo 83 000 hlasujících pacientů. Tato významná ocenění obdrželi i členové České lékařské akademie, kterým srdečně blahopřejeme.

16.března 2013 v 19:00 hodin se sešli členové České lékařské akademie

16.března 2013 v 19:00 hodin se sešli členové České lékařské akademie a milí hosté v aule Karolina Univerzity Karlovy, aby přivítali nové členy ČLA.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., předseda České lékařské akademie přivítal členy ČLA a všechny přítomné a předal slovo předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavě Němcové. Poté si z rukou předsedy ČLA prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc., převzali diplomy oftalmolog prof. MUDr.Ivan Karel, DrSc., z Prahy a kardiolog prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky 1.LF UK a VFN v Praze.
Novým členem ČLA byl také zvolen neurolog prof. MUDr.Milan Brázdil,DrSc., přednosta I. neurologické kliniky LF MU v Brně a čestný zahraniční člen ČLA, dermatolog a alergolog prof.dr.med.dr.h.c.Tomas Ruzicka, přednosta Kliniky dermatolgie a alergologie na Universitě v Mnichově. Oba pánové převezmou diplomy při jiné příležitosti, neboť v tomto termínu přednášeli v zahraničí.

Revue č. 9

Revue č. 9

Po loňské Revue číslo 8, která se zabývala problematikou kanabioidů, jsme letos zvolili problematiku alkoholu. Je to podobně jako kanabioidy vysoce aktuální problém.

ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLA

ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLA

Zasedání Valného shromáždění České lékařské akademie se konalo 25.února 2013. Na tomto zasedání bylo přítomno 42 členů České lékařské akademie.

 

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDIC

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ IV. – Bolest napříč medicínou - Karlovy Vary, Grandhotel Pupp, 24. – 26. října 2013

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ IV. – Bolest napříč medicínou - Karlovy Vary, Grandhotel Pupp, 24. – 26. října 2013

POZVÁNKA NA KONGRES České lékařské akademie

Česká lékařská akademie ve spolupráci se Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a Psychiatrickou klinikou 3. lékařské fakulty UK si Vás dovolují srdečně pozvat na VI. kongres České lékařské akademie, který se bude konat 24. - 26. října 2013 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Pozvánka na přednášku profesora Erlinga Norrbyho

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou lékařskou akademií a Učenou společností České republiky

si Vás dovolují p o z v a t

na přednášku profesora Erlinga Norrbyho (Karolinska Institutet, Stockholm) Čestného doktora UK a dlouholetého člena Výboru pro udílení Nobelových cen

Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. *29.7.1923 +4.1.2013

Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc.   *29.7.1923       +4.1.2013
 
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v nedožitých 90 letech zemřel pan profesor MUDr. Miroslav Fára, DrSc., významný představitel české plastické chirurgie, pokračovatel a jeden z posledních žáků prof. Františka Buriana a dlouholetý přednosta Kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

 

4. klubovém setkání

Dne 3. prosince 2012 přivítal prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přesdeda ČLA, členy České lékařské akademie a milé hosty na 4. klubovém setkání, které je každoročně věnováno vážné hudbě.

Česká lékařská akademie srdečně blahopřeje členům ČLA

panu prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc., FCMA a panu prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., FCMA za významná ocenění, která jim byla dne 25.11.2012 udělena.

Malé ohlednutí za Kongresem České lékařské akademie

Malé ohlednutí za Kongresem České lékařské akademie

Ve dnech 15.-17.listopadu 2012 se opět sešli lékaři z celé ČR se členy České lékařské akademie a známými odborníky na V. mezioborovém lékařském kongresu EMOCE V MEDICÍNĚ III., který byl v letošním roce tématicky zaměřen na úzkost, stres a civilizační choroby. V jednotlivých blocích si účastníci vyslechli přednášky na téma diabetes mellitus, obezita, anorexie, adiktologie.

Pozvánka na 4. klubové setkání České lékařské akademie

Vážené členky a členové České lékařské akademie,
Vážené dámy,
Vážení pánové,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na 4. klubové setkání České lékařské akademie, které je každoročně spojeno s koncertem

Přehled činnosti České lékařské akademie, o.s.

Přehled činnosti České lékařské akademie, o.s.

Česká lékařská akademie byla založena v roce 2004. Dne 25.5.2007 byla
zaregistrována jako občanské sdružení.
Přehled činnosti ČLA, jména členů ČLA a čestných členů ČLA jsou uvedena v tomto přehledu.

REVUE č. 8

REVUE č. 8

Dne 23.3.2012 vydala Česká lékařská akademie REVUE č.8. Obsahem tohoto čísla je problematika konopí a kanabinoidů v medicíně. Své příspěvky zaslali odborníci ze základních oborů, klinických oborů, členové ČLA, přizvaní odborníci a nechybí ani pohled právníka na využívání konopí pro léčebné účely.

Klubové setkání členů České lékařské akademie

Klubové setkání členů České lékařské akademie
14. února 2012 se konalo klubové setkání členů České lékařské akademie. Pan prof. MUDr. Jan Herget, DrSc, z 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole hovořil o Akutní a chronické hypoxii plicních cév.

 

Koncert České lékařské akademie dne 21.11.2011 ve fotografii

Koncert České lékařské akademie dne 21.11.2011 ve fotografii

Podzimní koncert České lékařské akademie se konal dne 21.11.2011 v Kostele u sv. Vavřince.

Ohlédnutí za kongresem Emoce v medicíně II

Ohlédnutí za  kongresem Emoce v medicíně II

Koncem října se v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech uskutečnil mezioborový lékařský kongres Emoce v medicíně II - Emoce v životním cyklu člověka, který pořádala Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů České republiky a Psychiatrickým centrem Praha.

 

První Setkání s Českou lékařskou akademií

První Setkání s Českou lékařskou akademií

V úterý 18. října se v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty uskutečnilo historicky první Setkání s Českou lékařskou akademií. Vzácným a milým hostem byl prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., FCMA, přednosta Kardiocentra IKEM v Praze. Jeho přednáška "Transplantace srdce nebo umělé srdce?" vzbudil mezi přítomnými posluchači velký ohlas, který se projevil v následné živé diskuzi. 

Zemřel profesor Milan Elleder

Zemřel profesor Milan Elleder

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 25. září 2011 zemřel po delší nemoci ve věku 72 let prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc., FCMA, vážený člen České lékařské akademie, emeritní proděkan 1. LF UK a emeritní přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Rozhovor s předsedou České lékařské akademie

Rozhovor s předsedou České lékařské akademie

V 18. čísle Medical Tribune byl uveřejněn rozhovor s předsedou České lékařské akademie profesorem Richardem Rokytou. Text s názvem "Česká lékařská akademie není spolek ješitů" si můžete přečíst zde: http://www.tribune.cz/clanek/23355-ceska-lekarska-akademie-neni-spolek-jesitu .

News from FEAM

A few words about FEAM
The Federation of European Academies of Medicine (FEAM) was founded in 1993 in Brussels with the objective of promoting cooperation between the national Academies of Medicine; and of extending to the political and administrative authorities of the European Union the advisory role that the Academies exercise in their own countries on matters concerning medicine and public health. As an umbrella organisation, it brings together national Academies of thirteen European member states (Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Portugal, the Netherlands, Romania, Spain and the United Kingdom) and aims to reflect the European diversity by seeking the involvement of additional Academies and experts in its scientific activities and by collaborating with other European networks on scientific matters of common interest. Like its member Academies, FEAM is independent from vested interests (commercial, ideological and political) and is committed to providing evidence-based scientific advice.

Setkaní členů - přednáška na téma Stárnutí a zlomeniny

Vážení členové České lékařské akademie, vážené kolegyně a kolegové, vážení studenti lékařských fakult, vážené dámy a vážení pánové, dovoluji si vás srdečně pozvat na další z pravidelných klubových setkání členů České lékařské akademie, které se bude konat 3. června 2013 (pondělí) od 17:00 hodin v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí 40, Praze 2.
Pan prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., FCMA z Revmatologického ústavu v Praze přednese přednášku na téma Stárnutí a zlomeniny

Setkání členů

Vážení členové České lékařské akademie, vážené kolegyně a kolegové, vážení studenti lékařských fakult, vážené dámy a vážení pánové, dovoluji si vás srdečně pozvat na další z pravidelných klubových setkání členů České lékařské akademie, které se bude konat 12. února 2013 od 17:00 hodin v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí 40, Praze 2.

přednášku na téma: Aktuální otázky biomedicínského výzkumu

Česká lékařská akademie, o.s., Akademie věd České republiky a Grantová agentura České republiky si Vás dovolují pozvat na přednášku
prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc, FCMA pracovníka Ústavu experimentální medicíny AV ČR a člena řídícího výboru Evropské lékařské výzkumné rady
na téma: Aktuální otázky biomedicínského výzkumu z pohledu Evropské lékařské výzkumné rady.

EMOCE V MEDICÍNĚ III.

Česká lékařská akademie ve spolupráci s Českou pediatrickou společností ČLS JEP Psychiatrickou klinikou 3. LF UK Českou lékařskou komorou si Vás dovolují pozvat na V. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ III. Úzkost, stres a životní styl

15.–17. listopadu 2012, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

Archyv starších aktualit

Slavnostní koncert ČLA

 
pořádaný pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny České republiky paní Miroslavy Němcové

Program: Úvodní slovo Přijetí nových a čestných členů České lékařské akademie Slovo o skladbách a jejich autorech

9. Slavnostní koncert ČLA

9. Slavnostní koncert ČLA

Dne 23. března 2012 se setkali členové České lékařské akademie a jejich hosté na slavnostním shromáždění, při kterém jsou každoročně představováni noví členové ČLA. Toto shromáždění se konalo ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy. Předseda ČLA prof. Richard Rokyta, DrSc., přivítal členy ČLA, milé hosty a představil nové členy ČLA, kteří byli v tomto roce zvoleni. Jsou jimi prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., z Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK, prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., přednosta III. interní kliniky FNKV a 3. LF UK a prof. MUDr. Jindřich Špinar. CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky v Brně. Noví členové byli v této době v zahraničí.

Zemřel pan MUDr. Jan Bureš

vědecký pracovník Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky

Rada České lékařské akademie udělila záštitu South-Eastern European Me

Dovolujeme si zveřejnit dopis o udělení záštity South-Eastern European Meeting on Fabry disease od Rady České lékařské akademie

POZVÁNKA NA KLUBOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE

Vážení členové České lékařské akademie, vážené kolegyně a kolegové, vážení studenti lékařských fakult, vážené dámy a vážení pánové,

dovoluji si vás srdečně pozvat na další z pravidelných klubových setkání členů České lékařské akademie, které se bude konat 18. února 2014 od 17:00 hodin v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí 40, Praze 2.