„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Organizace

Znění stanov bylo schváleno dne 21.2.2017 na Valném shromáždění ČLA

výřez ze stanov

(kliknutím zobrazíte celé stanovy v pdf formátu).