„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Organizace

 

 

 

 

Účel  Akademie

 

 

 

 

 

 1. Účelem Akademie, která sdružuje osobnosti v oblasti humánní medicíny, je přispívat k rozvoji českého lékařského vzdělávání a vědy, zejména reprezentací, propagací a popularizací české lékařské vědy ve všech oblastech společenského života včetně reprezentace české lékařské vědy na mezinárodní úrovni po vzoru zahraničních lékařských společností.

   

 2. Akademie tohoto účelu  dosahuje zejména těmito činnostmi:

   

 1. klubovými setkáními

 2. formulacemi stanovisek k závažným problémům v oblasti lékařství, vědy a vzdělávání

 3. uznáními, oceněními a společenskými satisfakcemi významným odborníkům

 4. mezinárodními styky s partnerskými organizacemi

 5. stanovisky k vědní politice v oblasti medicíny

 6. iniciativními návrhy v oblasti lékařského vzdělávání, vědy a výzkumu

 7. vyhlašováním a udílením cen a stipendií

 8. poskytováním podpor a příspěvků

 9. propagačními, vzdělávacími, kulturními a společenskými akcemi

 10. vydáváním odborného časopisu  

 

Orgány Akademie

 

 

 

Orgány Akademie jsou :

 

 

 

 1. Valné shromáždění Akademie

 2. Rada Akademie

 3. Ředitel Akademie

   

 

 

 

 1.