„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Slavnostní zasedání České lékařské akademie

pořádané pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, FCMA a děkana 3. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., FCMA se bude konat 22. března 2014 od 19:00 hodin, Univerzita Karlova, Velká aula, Ovocný trh 3-5, Praha 1