„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

VII. kongres České lékařské akademie

Česká lékařská akademie ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně Psychiatrickou klinikou 3. LF UK, Psychiatrickým centrem Praha Českou lékařskou komorou si Vás dovolují pozvat na VII. kongres České lékařské akademie „Současný stav a perspektivy regenerativní medicíny“ Mariánské Lázně, 27. – 29. listopadu 2014