„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Archyv starších aktualit

Vážení členové České lékařské akademie, vážené kolegyně a kolegové, vážení studenti lékařských fakult, vážené dámy a vážení pánové, dovoluji si vás srdečně pozvat na další z pravidelných klubových setkání členů České lékařské akademie, které se bude konat 3. června 2013 (pondělí) od 17:00 hodin v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí 40, Praze 2.
Pan prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., FCMA z Revmatologického ústavu v Praze přednese přednášku na téma Stárnutí a zlomeniny

 
Vážení členové České lékařské akademie, vážené kolegyně a kolegové, vážení studenti lékařských fakult, vážené dámy a vážení pánové, dovoluji si vás srdečně pozvat na další z pravidelných klubových setkání členů České lékařské akademie, které se bude konat 12. února 2013 od 17:00 hodin v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí 40, Praze 2.

 
Česká lékařská akademie, o.s., Akademie věd České republiky a Grantová agentura České republiky si Vás dovolují pozvat na přednášku
prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc, FCMA pracovníka Ústavu experimentální medicíny AV ČR a člena řídícího výboru Evropské lékařské výzkumné rady
na téma: Aktuální otázky biomedicínského výzkumu z pohledu Evropské lékařské výzkumné rady.

 
Česká lékařská akademie ve spolupráci s Českou pediatrickou společností ČLS JEP Psychiatrickou klinikou 3. LF UK Českou lékařskou komorou si Vás dovolují pozvat na V. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ III. Úzkost, stres a životní styl

15.–17. listopadu 2012, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

 
Klubová setkání České lékařské akademie mění po letech svůj formát. Setkání s Českou lékařskou akademií nově umožní lékařské veřejnosti, tedy studentům lékařských fakult a lékařům nečlenům, setkat se s významnými představiteli české medicíny - členy České lékařské akademie.
 

Odborný program kongresu Emoce v medicíně II - Emoce v životním cyklu člověka, který se koná ve dench 20. - 22. 10. 2011 si můžete prohlédnout zde http://www.medical-academy.cz/cla/kongresemoce2011/program-kongresu.pdf.

Účastníci mezioborového lékařského kongresu Emoce v medicíně II - Emoce v životním cyklu člověka mohou k rezervaci cenově zvýhodněného ubytování v GH Pupp využít rezervační formulář na adrese http://www.pupp.cz/form/27-3-ceska-lekarska-akademie-20--22-10-2011.html . Po odeslání formuláře obdržíte zprávu o přijetí Vašeho požadavku. Formuláře bude zpracovávat rezervační oddělení, které lze v případě potíží s registrací kontaktovat e-mailem na adrese reservation@pupp.cz nebo na telefonu 353 109 631.

Necelé tři měsíce zbývají do zahájení IV. mezioborového lékařského kongresu České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ II - EMOCE V ŽIVOTNÍM CYKLU ČLOVĚKA. Přihlásit se k účasti na kongresu můžete již dnes a to na e-mail kongres@medical-academy.cz. Registrační systém bude na stránkách ČLA spuštěn od 1. srpna 2011.


 
V sobotu 19. února 2011 se v kostele sv. Františka v Anežském klášteře v Praze uskutečnil Slavnostní koncert České lékařské akademie a Národní galerie v Praze a to pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, předsedkyně Poslanecké sněmovny České republiky Miroslavy Němcové, předsedy vlády České republiky Petra Nečase a primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody.
 

V pátek 18. února 2011 spatřilo světlo světa sedmé vydání Revue České lékařské akademie. Toto vydání zaujme nejen větším rozsahem oproti svým předchůdcům, ale také půvabnými ilustracemi Vladimíra Renčína. Elektronickou verzi Revue naleznete v sekci Časopis ČLA. Přejeme zajímavé čtení! 

Rada České lékařské akademie doznala volbou nových členů v rámci Valného shromáždění výrazných změn. Připomeňme, že Rada ČLA je koordinačním, koncepčním a výkonným orgánem, který se skládá z předsedy ČLA, místopředsedy ČLA a sedmi řádných členů ČLA. Rada ČLA je ze své


 
Na Valném shromáždění 16. února 2011 byli za řádné členy České lékařské akademie zvoleni a přijati neurochirurg prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. a dermatovenerolog prof. MUDr. Jiří Štork, CSC.. Oběma novým členům blahopřejeme k jejich zvolení a vítáme je mezi námi.
 

Nebývale silný a nadšený ohlas na III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie Emoce v medicíně, který se uskutečnil závěrem listopadu 2010 v Karlových Varech, motivoval organizátory k pokračování v nastoupeném trendu interdisciplinárních kongresů. Zájemci o účast


 
Celoživotní práce našeho člena pana profesora Milana Šamánka došla ocenění 28. 10. 2010, kdy pan profesor Šamánek převzal z rukou prezidenta České republiky Václava Klause medaili Za zásluhy. Blahopřejeme!
Významného ocenění se dostalo třem členům České lékařské akademie na mezinárodním lékařském poli. Za jejich vědeckou práci a významný přínos pro vývoj v jejich oboru byli oceněni přijetím do prestižních odborných společností.
 

Česká lékařská akademie se dohodla se Zdravotnickými novinami (ZDN) na mediální spolupráci. ZDN budou přinášet informace z akcí pořádaných ČLA, stejně jako budou své čtenáře informovat o akcích teprve připravovaných.


 

III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie Emoce v medicíně, jež se díky spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha uskuteční ve dnech 25. - 27. 11. 2010 v Karlových Varech, získal generálního partnera ve společnosti sanofi-aventis a Zentiva.


 
Od 12. října do 23. října se koná v Karolinu výstava fotografií nazvaná Život před narozením. Autorem jedinečných fotografií různých stádií lidského vývoje je náš vážený člen prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc., vědecký pracovník podolského Ústavu pro péči o matku a dítě.
 
Aktuální informace související s kongresem Emoce v medicíně naleznete na stránce http://www.medical-academy.cz/cla/kongresEmoce/ . 
Počínaje dnem 22. 9. 2010 si mohou účastníci kongresu Emoce v medicíně rezervovat ubytování v Grandhotelu Pupp za speciální zvýhodněné ceny. Rezervaci ubytování lze provést zde http://www.pupp.cz/form/18-1-ceska-lekarska-akademie-25--27-11-2010.html .
Stanovisko najdete ZDE

Aktualizujeme informace pro účastníky 3. mezioborového lékařského kongresu ČLA Emoce v medicíně, který ve dnech 25. - 27. 11. 2010 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech pořádá Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha.


 

Čestný titul FCMA je zkratkou anglického označení Fellow of the Czech Medical Academy. Za své jméno jej mohou připojit jeho nositelé – členové České lékařské akademie. Titul se uvádí za jménem a je od příjmení či hodností vědeckých (DrSc., CSc., Ph.D. apod.) a čestných (Dr. h. c.) vždy oddělen čárkou např.


 

Jedním z poslání České lékařské akademie je přispívat k prohloubení lékařského vzdělání. V souladu s tímto posláním připravuje ČLA ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha 3. mezioborový lékařský kongres ČLA EMOCE V MEDICÍNĚ, který se ve dnech 25. -27. 11. 2010 uskuteční v Grandhotelu Pupp v


 

Dovolujeme si upozornit, že sekretariát České lékařské akademie je možné telefonicky kontaktovat na novém telefonním čísle +420 608 864 645. Dosavadní telefonní a faxové spojení již není v provozu. E-mailová adresa cla@medical-academy.cz zůstává i nadále v platnosti. Děkujeme za pochopení.

Na popularitu a vysokou uměleckou úroveň pěti benefičních koncertů České lékařské akademie navázal Slavnostní koncert České lékařské akademie a Národní galerie v Praze, který se pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause, předsedy vlády ČR Jana Fischera a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma uskutečnil v sobotu 20. března v Klášteře sv. Anežky České v Praze. 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Slavnostní koncert České lékařské akademie a Národní galerie v Praze, který se pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause, předsedy vlády ČR Jana Fischera a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma uskuteční v sobotu 20. března v 19:30 v Klášteře sv. Anežky České v Praze.


 
Šesté vydání časopisu Revue České lékařské akademie je na světě. Bylo vydáno u příležitosti slavnostního koncertu České lékařské akademie a Národní galerie v Praze, který se uskutečnil v sobotu 20. března 2010 v Anežském klášteře v Praze a
 

Všichni členové České lékařské akademie jsou srdečně zváni na Valné shromáždění, které se uskuteční 8. března 2010 v 15:00 v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí v Praze.

Po získání záštity prezidenta ČR Václava Klause, byly slavnostnímu koncertu České lékařské akademie a Národní galerie v Praze, který se uskuteční v sobotu 20. března v Klášteře sv. Anežky České v Praze,  uděleny také záštity předsedy vlády České republiky Jana Fischera a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma.

Je nám ctí informovat, že slavnostnímu koncertu České lékařské akademie a Národní galerie byla udělena záštita prezidenta České republiky Václava Klause. Koncert se uskuteční v sobotu 20. března 2010 v Anežském


 
Další z řady jednání členů Rady České lékařské akademie se uskuteční ve čtvrtek 18. 2. 2010 v 18:00 v sídle ČLA v Řehořově 10, Praze 3. Podněty k projednání lze zasílat k rukám ředitele na adresu strejcek@medical-academy.cz.
přejeme příjemně prožité vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2010.
Stalo se milou tradicí, že poslední klubové setkání v roce je zasvěceno múzám. Nejinak tomu bylo ve středu 25. listopadu, kdy se v rámci Klubového setkání členů ČLA se uskutečnil koncert přední české klavíristky Slávky Pěchočové,
 
Zesnul prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc.
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 2. listopadu nás ve věku 82 let opustil náš vážený člen a kolega, emeritní přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc..
 
Předposlední letošní Klubové setkání členů České lékařské akademie se uskutečnilo 6. října v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí. Poutavou přednášku pana profesora Cyrila Höschla "Jsou antidepresiva skutečně neúčinná?" si nově kromě členů ČLA přišli vyslechnout
 
Mezinárodní lékařská konference Evropské federace lékařských akademií (FEAM) na téma Zdravé stárnutí a Duševní zdraví, kterou ve dnech 17.-18. září měla čest hostit Česká lékařská akademie v hotelu Holiday Inn Prague
 

Po čtyřech letech se České lékařské akademii dostává opět cti, hostit mezinárodní lékařskou konferenci Evropské federace lékařských akademií (FEAM), jíž je ČLA členem. Konference se pod záštitou primátora hlavního města


 
Omlouváme se, ale z důvodu poruchy telefonní ústředny je telefonní číslo 222 811 131 dočasně mimo provoz. Českou lékařskou akademii lze kontaktovat prostřednictvím e-mailu cla@medical-academy.cz . Děkujeme za pochopení.
Poslední květnové úterý se členové České lékařské akademie sešli u příležitosti přednášky paní profesorky Evy Sykové, ředitelky Ústavu experimentální medicíny v Praze, která se se svými spolupracovníky věnuje výzkumu a aplikaci kmenových buněk. Její přednáška "Kmenové
 
Proslulý profesor Solomon Snyder čestným členem ČLA!

Nejcitovanější vědec biomedicíny současnosti profesor Solomon Halbert Snyder, M.D., profesor neurověd, farmakologie a psychiatrie působící na Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimore v USA zavítal do


 

Další z Klubových setkání členů České lékařské akademie se uskutečnilo v úterý 21. dubna v tradičních prostorách Akademického klubu ve Faustově domě. Řadu přednášejících z okruhu členů ČLA mile "narušil" pan primář Michal Maršálek, primář Psychiatrické léčebny v


 
Díky dohodě mezi Českou lékařskou akademií a společností provozující rezervační systém TICKETPORTAL, mohou zájemci o vstupenky na 5. benefiční koncert pro Českou lékařskou akademii využít další způsob jejich pořízení. Předprodej vstupenek probíhá také v síti TICKETPORTAL nebo na www.ticketportal.cz nebo na tel. +420 224 091 439. 

Jak poznáte člena České lékařské akademie? Podle zlatého odznaku! Již polovina členů České lékařské akademie využila možnost zakoupení členského odznaku, který pochází z umělecké dílny pana Petra Kazdy, autora mnoha státních vyznamenání a medailí. Odznak představuje logo ČLA, tedy hada v kalichu, v provedení z 14-ti karátového zlata a je opatřen puncovními značkami dokládající ryzost drahého kovu.

Jedna z nejzajímavějších přednášek v historii Klubových setkání se uskutečnila v závěru března. Na půdě Akademického klubu seznámil pan profesor Evžen Růžička přítomné členy ČLA s vlastním bádáním, které zaměřil na výzkum tremoru proslulého českého malíře Maxe
 

Česká lékařská akademie má tu čest oznámit, že nad jejím V. benefičním koncertem převzal záštitu prezident České republiky Václav Klaus. Koncert se uskuteční ve Dvořákově síni Rudolfina v sobotu 7. března 2009 a jedinečný zážitek slibuje velmi zajímavý repertoár v provedení předních českých umělců.


 
V pondělí 23. února 2009 v 16:30 se ve Faustově domě na Karlově náměstí uskutečnilo Valné shromáždění členů České lékařské akademie. Kromě informací o činnosti a hospodaření byly na programu jednání také volby nových členů ČLA a volba nových členů Rady ČLA.
 
Vážení přátelé a příznivci České lékařské akademie, dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na 5. benefiční koncert České lékařské akademie, který se pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause uskuteční v
 
Vážení členové České lékařské akademie, vážené kolegyně a kolegové, vážení studenti lékařských fakult, vážené dámy a vážení pánové, dovoluji si vás srdečně pozvat na další z pravidelných klubových setkání členů České lékařské akademie, které se bude konat v úterý 25. září 2012 od 17:00 hodin v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí 40, Praze 2.

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA přednese přednášku na téma „SOUČASNÉ MOŽNOSTI NEUROCHIRURGIE“

 V pořadí již pátý benefiční koncert České lékařské akademie, jemuž záštitu poskytl prezident České republiky Václav Klaus, se uskuteční v sobotu 7. března 2009 od 19:30 v Dvořákově síni Rudolfina. 

 
 

 

Za několik týdnů bude zahájena výroba dalšího vydání časopisu Revue České lékařské akademie. Páté číslo bude vydáno při příležitosti benefičního koncertu ČLA 7. 3. 2009 a dopředu lze prozradit, že mezi autory zajímavých článků figurují paní prof. Radana Königová, pan prof. Luboslav Stárka či pan prof. Pavel Bravený. Mimo medicínských příspěvků v časopise naleznete samozřejmě také informace o činnosti našeho sdružení.

II. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie Dýchání - podmínka života, který se uskutečnil ve dnech 27. - 29 11. 2008 v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp se opravdu vydařil. 
 

Listopadové klubové setkání členů České lékařské akademie, které se uskutečnilo v úterý 18. listopadu v 18:00 v Malém Španělském sále, ve Španělské ulici 10, Praze 2, přineslo všem hostům nezapomenutelný a


 
Valné shromáždění se uskutečnilo dne 4. listopadu 2008 v 15:00 v Malé aule Karolina. Vzhledem k velkému počtu absencí členů ČLA se bohužel nepodařilo dosáhnout kvóra, proto toto shromáždění nemělo mandát k přijetí jakéhokoli právně závazného rozhodnutí.
 
Se zármutkem oznamujeme, že dne 27.10. 2008 zesnul náš vážený člen prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.. Byl absolventem Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. V roce 1991 byl jmenován docentem a v roce 1992 byl
 

21. listopadu 2011 od 19:00 v Kostele sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1 - Malá Strana se bude konat koncert České lékařské akademie. Posluchači uslyší díla Josefa Suka a Roberta Schumanna. Podrobné informace jsou v přiložené pozvánce.


 

Česká lékařská akademie zorganizovala svůj první kongres, jehož cílem bylo sjednotit pohled různých lékařských oborů na léčbu bolesti. ČLA doufá, že se podobným způsobem podaří řešit i další problémy, které se prolínají napříč medicínou.


Podrobnosti o kongresu naleznete zde.


Dne 26.3. 2006 se sešli v pražském Rudolfinu členové České lékařské akademie (ČLA) společně se zástupci dalších odborných a vědeckých společností a s představiteli českého kulturního a veřejného života.


 
19. května 2006 byl v pražské kapli Sacré Coeur slavnostně pasován za Rytíře českého lékařského stavu prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. - člen Vědecké rady AV ČR, člen Učené společnosti ČR, člen České lékařské akademie. Titul záskal za své celoživotní dílo v oblasti imunologogie a mikrobiologie. Gratulujeme!
 
Změna názvu a sídla ČLA

Dovolujeme si vám oznámit, že dne 20. 11. 2007 došlo v souladu s platnou právní úpravou ke změně názvu našeho sdružení z Česká lékařská akademie na ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKADEMIE o.s.. Zároveň došlo ke


 
V úterý 16. října se členové České lékařské akademie sešli, díky laskavému svolení děkana 1. LF UK prof. Zimy, na již tradičním místě klubových setkání ve Faustově domě.
 
Stalo se již příjemnou tradicí, že klubová setkání členů ČLA s odbornými přednáškami tu a tam nahradí klubové setkání s hudebním tématem. Fakta, definice, termíny a snímky nahradí emoce, fantazie, harmonie, prostě najednou začneme místo levé hemisféry využívat spíše tu pravou.
 
Čtvrté číslo časopisu Revue České lékařské akademie bylo vydáno k benefičnímu koncertu ČLA v Rudolfinu a bylo rozdáváno zdarma hostům koncertu. Časopis lze zájemcům také zaslat poštou jen za cenu poštovného. Elektronickou verzi časopisu lze nalézt v sekci Časopis ČLA.
Ti, kdož přišli v neděli 10. února do Dvořákovy síně Rudolfina na benefiční koncert České lékařské akademie, určitě nelitovali. Před zahájením koncertu byli prof. Evžen Růžička a prof. Jan Starý slavnostně přijati za členy České lékařské akademie. Úvodní slovo ke koncertu pronesl
 
Chcete-li si připomenout skvělý zážitek z benefičního koncertu České lékařské akademie, který se konal 10. února 2008, nenechte si uniknout reportáž o tomto koncertu v hudebním magazínu Terra Musica vysílaném dnes 3. 3. ve 23:10 na ČT2.

Ve středu 13. února 2008 se v prostorech Lékařského domu ČLS JEP uskutečnila diskuze odborníků z různých oborů o eutanázii. Moderátorem diskuze byl prof. Vladimír Beneš st. a diskutující byli skutečně renomovaní. Posuďte sami -


 
Zástupci České lékařské akademie prof. Vladimír Beneš st. a prof. Pavel Klener se zúčastnili konference o eutanázii, která se uskutečnila 11. 3. 2008 v jednacím sále Valdštejnského paláce.
 
Velmi potěšující zpráva přišla z Kanceláře prezidenta České republiky. Prezident ČR Václav Klaus se rozhodl přijmout záštitu nad připravovaným 4. benefičním koncertem České lékařské akademie, který se uskuteční v neděli 10. 2. 2008 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Věřme, že náročný únorový program umožní prezidentovi ČR, tak jako v minulosti, se koncertu ČLA osobně zúčastnit.

Česká lékařská akademie si dovoluje s hlubokou lítostí oznámit, že v pondělí 17. března 2008 v dopoledních hodinách zemřela ve věku 73 let po těžké nemoci paní prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc. - členka Rady ČLA, vedoucí ediční rady časopisu Revue ČLA, emeritní přednostka I. chirurgické kliniky-břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN, přední představitelka oboru obecné a speciální chirurgie, které zasvětila celý svůj profesní život.


 

Z důvodu kolize klubového setkání členů ČLA s významnou akcí 1. LF UK se klubové setkání ČLA s přednáškou prof. Richarda Rokyty na téma NEUROMODULACE uskuteční v náhradním termínu - v úterý 1. dubna od 17:00 ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, Praha 2. Děkujeme za pochopení.

V dubnu je pro členy České lékařské akademie připraveno další z řady klubových setkání. Velice zajímavou přednášku na téma Současnost a perspektivy výzkumu infarktu myokardu prosloví prof. Bohuslav Ošťádal. Jeho vystoupení si nenechte ujít v úterý 29. dubna v 17:00 ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, Praha 2.
V úterý 23. září se uskutečnilo další z klubových setkání členů ČLA Faustově domě. Se zajímavou přednáškou "Kvalita života po těžkých úrazech" vystoupila emeritní profesorka Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK v Praze a vedoucí subkatedry popáleninové medicíny prof. MUDr. Radana Königová, CSc.. 
 
Velmi zajímavé a často diskutované téma skýtá přednáška prof. Jana Libigera Paradoxy placebo efektu: Je placebo klamáním pacienta nebo pomocníkem lékaře?. Přednáška s mnoha zajímavými příklady z praxe je součástí říjnového klubového setkání členů ČLA, které se uskuteční ve Faustově domě v úterý 14. 10. v 17:00.