„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

přednášku na téma: Aktuální otázky biomedicínského výzkumu

Česká lékařská akademie, o.s., Akademie věd České republiky a Grantová agentura České republiky si Vás dovolují pozvat na přednášku
prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc, FCMA pracovníka Ústavu experimentální medicíny AV ČR a člena řídícího výboru Evropské lékařské výzkumné rady
na téma: Aktuální otázky biomedicínského výzkumu z pohledu Evropské lékařské výzkumné rady.