„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Zemřel profesor Milan Elleder

Zemřel profesor Milan Elleder

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 25. září 2011 zemřel po delší nemoci ve věku 72 let prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc., FCMA, vážený člen České lékařské akademie, emeritní proděkan 1. LF UK a emeritní přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.