„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

POZVÁNKA na Valné shromáždění České lékařské akademie

Vážení kolegové,

dovoluji si vás srdečně pozvat na Valné shromáždění České lékařské akademie, které se bude konat dne 5. března 2014 od 16:00 hodin v posluchárně Lékařského domu České lékařské společnosti JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2 s tímto programem: