„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Rada České lékařské akademie udělila záštitu South-Eastern European Me

Dovolujeme si zveřejnit dopis o udělení záštity South-Eastern European Meeting on Fabry disease od Rady České lékařské akademie

Vážený pan
Prof. MUDr.Aleš LINHART, DrSc., FCMA
přednosta II.interní kliniky VFN a 1.LF UK
Klinika kardiologie a angiologie
U Nemocnice 2
120 00 Praha 2

V Praze 24 9. 2013

Vážený pane profesore,

na zasedání Rady České lékařské akademie dne 23.z 2013 byla projednána Vaše žádost o záštitu nad South-Eastern European Meeting on Fabry disease, který bude setkáním předních odborníků a poskytovatelů péče o nemocné s M. Fabry ze zemé Střední, Východní a Jihovýchodní Evropy v termínu 23.-24.5.2014.

Rada české lékařské akademie souhlasí se záštitou nad touto akcí.

S přátelským pozdravem

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
předsedaČeské lékařské akademie