„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Organizace

Seznam členů České lékařské akademie

Zakládající členové jsou předními představiteli české medicíny téměř ze všech lékařských oborů (řazeni abecedně):

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (Životopis)
Přednosta II. interní kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

prof. MUD. Petr Arenberger, DrSc.

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
II.interní klinika 1.LF UK

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor Masarykovy univerzity

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. (Životopis)
Přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (Životopis)
Přednosta Neurologické kliniky LF MU a FN Brno

Plk. Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. jr. (Životopis)
Přednosta Neurochirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. st. (Životopis)
Zakladatel samostatné dětské neurochirurgie ve Fakultní nemocnici Motol, nyní v důchodu

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (Životopis)
Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze

prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD., FCMA (Životopis)
Přednosta I.neurologické kliniky LF Masarykova univerzity v Brně

prof. MUDr. Jan Bureš,CSc., FCMA (Životopis)
Vedoucí Katedry interních oborů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. (Životopis)
Přednosta Anatomického ústavu 2. LF UK

Prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc. (Životopis)
Přednosta Urologické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze

Prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc. (Životopis)
Přednosta II. stomatologické kliniky Univerzity Palackého v Olomouci

prof. MUDr. Jiří Gallo, PhD.

Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. (Životopis)
Přednosta Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK v Praze

Prof.MUDr. Eva Havrdová, CSc. (Životopis)
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., FCMA (Životopis)
Přednosta chirurgické kliniky UK 2. LF a FN Motol

Prof. MUDr Jan Holčík, DrSc. (Životopis)
Přednosta Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty MU v Brně

prof. MUD. Jiří Horáček, PhD.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (Životopis)
Ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, přednosta Psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty UK v Praze a člen Učené společnosti ČR

prof. MUDr. Jan Janoušek, DrSc.

Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. (Životopis)
Konsultant na soukromé Oční klinice JL v Praze Nových Butovicích.


Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (Životopis)
Přednosta I. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze a člen Učené společnosti ČR

Eva Kosek, MD, Ph.D.
Karolińska Institutet

Prim. MUDr. František Koukolík, DrSc. (Životopis)
Primář patologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Vladimír Křen, DrSc. (Životopis)
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. (Životopis)
Přednosta Oftalmologické kliniky 3. lékařské fakulty UK Praha a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

Prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc. (Životopis)
Vědecký pracovník Ústavu experimentální biofarmacie AV ČR a PRO.MED.CS Praha a.s., Profesor Ústavu humánní farmakologie a toxikologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (Životopis)
Přednosta Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK v Praze

Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (Životopis)
Přednosta Psychiatrické kliniky Lékařská fakulty UK v Hradci Králové

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FCMA
Přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
přednosta chirurgické kliniky FN

Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. (Životopis)
Vědecký pracovník Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV ČR v Praze

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. (Životopis)
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a člen Učené společnosti ČR

prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD.

Prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
přednosta neurochirurgické kliniky 1. LFUK a VFN nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (Životopis)
Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (Životopis)
Fyziologický ústav AV ČR v Praze

Prof. MUDr. Karel Pacák, Ph.D.
1. LF UK ÚLBLD a NICHD ( Praha a Bethesda, Maryland, USA)

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. (Životopis)
Přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK a ředitel Revmatologického ústavu v Praze

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (Životopis)
Vedoucí kardiologického centra IKEM Praha

Prof. MUDr. Ivan Rektor,CSc. (Životopis)
Přednosta Neurologické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně

prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.
Vedoucí výzkumné skupiny Aplikované neurovědy, 1.neurologická klinika LF MU, FN U svaté Anny, Brno

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (Životopis)
Přednosta Ústavu normální, klinické a patologické fyziologie 3. lékařské fakulty UK v Praze

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (Životopis)
Přednosta Neurologické kliniky 1. LF a VFN

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (Životopis)
Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK v Praze

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. (Životopis)
Přednosta I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. (Životopis)
Vědecký pracovník Endokrinologického ústavu v Praze, bývalý ředitel Endokrinologického ústavu, člen Učené společnosti ČR

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (Životopis)
Přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (Životopis)
Přednosta III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc (Životopis)
přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK v Praze

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA (Životopis)
Vedoucí Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus při III. interní klinice a 1. zástupce přednosty III. interní kliniky

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA

Prof. Jindřich Špinar M.D., FESC (Životopis)
Přednosta Interní Kardiologické Kliniky, FN Brno, Bohunice

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. (Životopis)
Vedoucí vědecký pracovník Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus 3. interní kliniky LF UK

Prof. MUDr. Jiří Štork, DrSc. (Životopis)
Přednosta Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Pprof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. FCMA (Životopis)
Profesorka MU, Vedoucí výzkumné skupiny Experimentální a aplikované neuropsychofarmakologie, CEITEC (Středoevropský technologický institut)

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
přednostka pneumologické kliniky 1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrS (Životopis)
Revmatologický ústav

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (Životopis)
Přednosta I. interní kliniky lékařské fakulty MU, Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně

Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. (Životopis)
Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze a člen Učené společnosti ČR

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC. (Životopis)
Přednosta III. Interní-Kardiologické kliniky Kardiocentra 3. LF UK a FNKV

Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. (Životopis)
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA (Životopis)
Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze, přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.
(Životopis)
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze

 

 

Zahraniční členové:

MD Pavel Hamet, PhD. CSPQ. FRCP(C) – ředitel výzkumu Centre Hospitalier de l’Université de Montreal a profesor vnitřního lékařství na univerzitě v Montrealu, Kanada

Prof. MUDr. Pavel Kučera PhD. (Životopis)
profesor Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Sir Peter Lachmann

prof. Dr. Ivan Lefkovits

prof. Bohdan Pomahač

prof. MUDr. Přemysl Poňka, CSc.
prof. Fyziologie, Mc. Gill univerzity Toronto, Kanada

Thomas Ruzicka, Prof. Dr. med. Dr. h.c

prof. MUDr. Jaroslav Stark

prof. Solomon Halbert Snyder, MD -  Distinguished Service professor of Neuroscience, Pharmacology and Psychiatry, Johns Hopkins Medical School

 

 

Zemřelí členové:

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. - Emeritní přednosta Neurologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni (Životopis)

Prof. MUDr. Olga Benešová, DrSc. - vědecký konsultant - Psychiatrické Centrum Praha, Ústavní 91, 18103 Praha 8

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (Životopis)
Předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně a vedoucí oddělení endokrinologie a osteologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze a člen Učené společnosti ČR

Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc. (Životopis)
Emeritní profesor Fyziologického ústavu Lékařské fakulty MU v Brně

MUDr. Jan Bureš, CSc., DrSc. - Vědecký pracovník Fyziologického ústavu AV ČR (Životopis)

Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc.Profesor – konzultant na Gynekologicko – porodnické klinice 1. lékařské fakulty UK Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Životopis)

Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.
Emeritní přednosta Kliniky ortopedicko-traumatologické 3. lékařské fakulty UK v Praze

Prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc. - emeritní profesor Univerzity Karlovy a emeritní přednosta II. ústavu lékařské chemie a biochemie 1. lékařské fakulty UK v Praze

Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. - Ústav dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, člen Učené společnosti ČR (Životopis)

Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. - Emeritní profesor Kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty UK v Praze (Životopis)

Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc. (Životopis)
Vedoucí Ústavu fysiologie 2. LF UK

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP (Hon.)ivotopis)
Emeritní přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie

Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. - vedoucí Oddělení histologie a embryologie Centra biomedicínských oborů 3. lékařské fakulty UK v Praze

Prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc. (Životopis)
Vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro péči o matku a dítě, v Praze - Podolí

Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. (Životopis)
Člen Vědecké rady AV ČR, člen Učené společnosti ČR, celoživotní dílo v oboru imunologie a mikrobiologie

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (Životopis)
Emeritní přednosta - Klinika dětské hematologie a onkologie 1. LF UK, V úvalu 84, 150 06 Praha 5

Prof. MUDr. Radana Königová, CSc., - Klinika popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze (Životopis)

Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. - Emeritní přednosta Ústavu lékařské biochemie 1. lékařské fakulty UK v Praze (Životopis)

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. (Životopis) - Přednosta Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty UK v Praze

Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc. - zakladatel histochemie u nás

Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. (Životopis)
III. Interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařské fakulty UK v Praze

Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc. - meritní profesor vnitřního lékařství Karlovy univerzity

Prof. MUDr. Zdeněk Matějček, CSc. - vědecký pracovník - Psychiatrické Centrum Praha, Ústavní 91, 18103 Praha 8

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. (Životopis) - vedoucí Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc. – přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1.lékařské fakulty a VFN v Praze

Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. - III. interní klinika - laboratoř endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a člen Učené společnosti ČR (Životopis)

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC. (Životopis)
Vedoucí výzkumný pracovník Dětského kardiocentra, Fakultní nemocnice Motol v Praze

Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc. - Emeritní profesor Lékařské fakulty MU (Životopis)

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. (Životopis)
Psychiatrická klinika Lékařské fakulty MU Brno

Prof. MUDr. František Vosmík, DrSc. (Životopis)
Dermatovenerologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Maxmilián Wenke, DrSc. (Životopis) - farmakolog, profesor Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, v současné době v důchodu

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC st. (Životopis)
Vědecký pracovník Kliniky kardiologie IKEM Praha

Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc. - Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Životopis)

Tablo České lékařské akademie


prohlédněte si tablo členů ČLA