„Per aspera ad astra“

<< Organizace

Seznam členů České lékařské akademie

Zakládající členové jsou předními představiteli české medicíny téměř ze všech lékařských oborů (řazeni abecedně):

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Životopis  
Přednosta II. interní kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Životopis  
Přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Životopis  
Přednosta Neurologické kliniky LF MU a FN Brno
Plk. Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. jr. Životopis  
Přednosta Neurochirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. st. Životopis  
Zakladatel samostatné dětské neurochirurgie ve Fakultní nemocnici Motol, nyní v důchodu
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Životopis  
Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Životopis  
Předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně a vedoucí oddělení endokrinologie a osteologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze a člen Učené společnosti ČR
Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc. Životopis  
Emeritní profesor Fyziologického ústavu Lékařské fakulty MU v Brně
prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD., FCMA   Životopis  
Přednosta I.neurologické kliniky LF Masarykova univerzity v Brně  
prof. MUDr. Jan Bureš,CSc., FCMA  Životopis  
Vedoucí Katedry interních oborů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové 
Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.    
Emeritní přednosta Kliniky ortopedicko-traumatologické 3. lékařské fakulty UK v Praze
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. Životopis  
Přednosta Anatomického ústavu 2. LF UK
Prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc. Životopis  
Přednosta Urologické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze
Prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc. Životopis  
Přednosta II. stomatologické kliniky Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Životopis  
Přednosta Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK v Praze
MD Pavel Hamet, PhD. CSPQ. FRCP(C) – čestný člen    
Ředitel výzkumu Centre Hospitalier de l’Université de Montreal a profesor vnitřního lékařství na univerzitě v Montrealu, Kanada
Prof.MUDr. Eva Havrdová, CSc. Životopis  
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc. Životopis  
Vedoucí Ústavu fysiologie 2. LF UK
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., FCMA Životopis  
Přednosta chirurgické kliniky UK 2. LF a FN Motol 
Prof. MUDr Jan Holčík, DrSc. Životopis  
Přednosta Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty MU v Brně
Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP (Hon.) Životopis  
Emeritní přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie, 1. lékařké fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Životopis  
Ředitel Psychiatrického centra Praha, přednosta Psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty UK v Praze a člen Učené společnosti ČR
Prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc. Životopis  
Vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro péči o matku a dítě, v Praze - Podolí
Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. Životopis  
Člen Vědecké rady AV ČR, člen Učené společnosti ČR, celoživotní dílo v oboru imunologie a mikrobiologie
Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. Životopis  
Konsultant na soukromé Oční klinice JL v Praze Nových Butovicích.  
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Životopis  
Přednosta I. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze a člen Učené společnosti ČR
Prim. MUDr. František Koukolík, DrSc. Životopis  
Primář patologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Životopis  
Emeritní přednosta - Klinika dětské hematologie a onkologie 1. LF UK, V úvalu 84, 150 06 Praha 5
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. Životopis  
Přednosta Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty UK v Praze
Prof. MUDr. Vladimír Křen, DrSc. Životopis  
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Pavel Kučera PhD. Životopis  
profesor Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT
Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Životopis  
Přednosta Oftalmologické kliniky 3. lékařské fakulty UK Praha a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
Prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc. Životopis  
Vědecký pracovník Ústavu experimentální biofarmacie AV ČR a PRO.MED.CS Praha a.s., Profesor Ústavu humánní farmakologie a toxikologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Životopis  
Přednosta Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK v Praze
Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Životopis  
Přednosta Psychiatrické kliniky Lékařská fakulty UK v Hradci Králové
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FCMA     
Přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze  
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. Životopis  
III. Interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařské fakulty UK v Praze
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. Životopis  
Vědecký pracovník Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV ČR v Praze
Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Životopis  
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a člen Učené společnosti ČR
Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Životopis  
Vedoucí Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Životopis  
Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. Životopis  
Fyziologický ústav AV ČR v Praze
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.    
Přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Životopis  
Přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK a ředitel Revmatologického ústavu v Praze
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Životopis  
Vedoucí kardiologického centra IKEM Praha
Prof. MUDr. Přemysl Poňka, CSc., FCMA - čestný člen ČLA      
 
Prof. MUDr. Ivan Rektor,CSc. Životopis  
Přednosta Neurologické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Životopis  
Přednosta Ústavu normální, klinické a patologické fyziologie 3. lékařské fakulty UK v Praze
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. Životopis  
Přednosta Neurologické kliniky 1. LF a VFN
Thomas Ruzicka, Prof. Dr. med. Dr. h.c    
zahraniční čestný člen
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Životopis  
Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK v Praze
prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. Životopis  
Přednosta I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. Životopis  
Vědecký pracovník Endokrinologického ústavu v Praze, bývalý ředitel Endokrinologického ústavu, člen Učené společnosti ČR
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Životopis  
Přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Životopis  
Přednosta III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. Životopis  
Vedoucí oddělení neurofyziologie sluchu Ústavu experimentální medicíny v Praze
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Životopis  
Ředitelka Ústavu experimentální medicíny v Praze
Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC. Životopis  
Vedoucí výzkumný pracovník Dětského kardiocentra, Fakultní nemocnice Motol v Praze
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc  Životopis   
přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK v Praze
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA  Životopis   
Vedoucí Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus při III. interní klinice a 1. zástupce přednosty III. interní kliniky  
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA    
 
Prof. Jindřich Špinar M.D., FESC Životopis  
Přednosta Interní Kardiologické Kliniky, FN Brno, Bohunice 
Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.  Životopis   
Vedoucí vědecký pracovník Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus 3. interní kliniky LF UK 
Prof. MUDr. Jiří Štork, DrSc. Životopis  
Přednosta Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Pprof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. FCMA Životopis  
Profesorka MU, Vedoucí výzkumné skupiny Experimentální a aplikované neuropsychofarmakologie, CEITEC (Středoevropský technologický institut)  
Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Životopis  
Psychiatrická klinika Lékařské fakulty MU Brno
Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrS Životopis  
Revmatologický ústav
Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Životopis  
Přednosta I. interní kliniky lékařské fakulty MU, Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. Životopis  
Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze a člen Učené společnosti ČR
Prof. MUDr. František Vosmík, DrSc. Životopis  
Dermatovenerologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Maxmilián Wenke, DrSc. Životopis  
Farmakolog, profesor Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, v současné době v důchodu
Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC st. Životopis  
Vědecký pracovník Kliniky kardiologie IKEM Praha
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC. Životopis   
Přednosta III. Interní-Kardiologické kliniky Kardiocentra 3. LF UK a FNKV
Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. Životopis  
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA Životopis  
Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze, přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. Životopis  
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze
 

Zemřelí členové: 
Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. - Emeritní přednosta Neurologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni (Životopis)
Prof. MUDr. Olga Benešová, DrSc. - vědecký konsultant - Psychiatrické Centrum Praha, Ústavní 91, 18103 Praha 8  
MUDr. Jan Bureš, CSc., DrSc. - Vědecký pracovník Fyziologického ústavu AV ČR (Životopis)
Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc.Profesor – konzultant na Gynekologicko – porodnické klinice 1. lékařské fakulty UK Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Životopis)
Prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc. - emeritní profesor Univerzity Karlovy a emeritní přednosta II. ústavu lékařské chemie a biochemie 1. lékařské fakulty UK v Praze
Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. - Ústav dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, člen Učené společnosti ČR (Životopis)
Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. - Emeritní profesor Kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty UK v Praze (Životopis)
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. - vedoucí Oddělení histologie a embryologie Centra biomedicínských oborů 3. lékařské fakulty UK v Praze
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc., - Klinika popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze (Životopis)
Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. - Emeritní přednosta Ústavu lékařské biochemie 1. lékařské fakulty UK v Praze (Životopis)
Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc. - zakladatel histochemie u nás  
Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc. - meritní profesor vnitřního lékařství Karlovy univerzity
Prof. MUDr. Zdeněk Matějček, CSc. - vědecký pracovník - Psychiatrické Centrum Praha, Ústavní 91, 18103 Praha 8
prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc. – přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1.lékařské fakulty a VFN v Praze
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. - III. interní klinika - laboratoř endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a člen Učené společnosti ČR (Životopis)
Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc. - Emeritní profesor Lékařské fakulty MU (Životopis)
Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc. - Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Životopis)