„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Zemřel pan profesor MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Zemřel pan profesor MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.,

Dne 21. října 2013 zemřel pan profesor MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., dlouholetý člen České lékařské akademie, České lékařské společnosti J. E. Purkyně a mnoha dalších domácích i zahraničních společností. Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. byl mnoho let přednostou Kliniky neurologie ve Fakultní nemocnici v Plzni. Během svého života se stal prestižním a významným českým odborníkem v neurologii, který zanechal hodnotnou vědeckou a publikační aktivitu pro další odborníky v oboru neurologie.