„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Česká lékařská akademie srdečně blahopřeje členům ČLA

panu prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc., FCMA a panu prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., FCMA za významná ocenění, která jim byla dne 25.11.2012 udělena.