„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Slavnostní koncert ČLA

 
pořádaný pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny České republiky paní Miroslavy Němcové

Program: Úvodní slovo Přijetí nových a čestných členů České lékařské akademie Slovo o skladbách a jejich autorech