„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLA

ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLA

Zasedání Valného shromáždění České lékařské akademie se konalo 25.února 2013. Na tomto zasedání bylo přítomno 42 členů České lékařské akademie.