„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.Časopis ČLA

  • 1. číslo Revue bylo vydáno k příležitosti slavnostního setkání a předání čestných diplomů členům ČLA v Karolinu 25. října 2004
     
  • Přdseda ediční rady: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
  • odpovědný redaktor: Mgr. Petra Horáková
  • česká verze s anglickým summary, formát A4, 4 barva

Možnost objednání: Revue ČLA je možné si objednat na adrese sekretariátu ČLA až do vyčerpání zásob. Jednotlivá čísla jsou rozesílána pouze za cenu poštovného.

Revue - 13.číslo Revue - 14.číslo  Revue - 15.číslo   
13. číslo (pdf 4,18 MB) 14. číslo (pdf 2,58 MB)  15. číslo (pdf 1,58 MB)    
     
Revue - 10.číslo Revue - 11.číslo Revue - 12.číslo  
10. číslo (pdf 2,18 MB) 11. číslo (pdf 2,30 MB) 12. číslo (pdf 3,00 MB)  
     
Revue - 7.číslo Revue - 8.číslo Revue - 9.číslo
7. číslo (pdf 2,68 MB) 8. číslo (pdf 1,52 MB) 9. číslo (pdf 1,24 MB)
     
Revue - 4.číslo Revue - 5.číslo Revue - 6.číslo
4. číslo (pdf 6,76 MB) 5. číslo (pdf 2,18 MB) 6. číslo (pdf 2,80 MB)
     
Revue - 1.číslo Revue - 2.číslo Revue - 3.číslo
1.číslo (pdf 1,24 MB) 2.číslo (pdf 1,95 MB) 3. číslo (pdf 2,81 MB)