„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.Rada České lékařské akademie

 

Rada České lékařské akademie je výkonný orgán ČLA, zajišťuje činnost ČLA, vytyčuje pracovní záměry a předkládá je k projednání Valnému shromáždění, které je nejvyšším orgánem ČLA. Statutárním orgánem ČLA je její ředitel.

   
Rada České lékařské akademie  
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. michal.andel@lf3.cuni.cz
Předseda Rady České lékařské akademie  
   
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. ales.linhart@lf1.cuni.cz
Místopředseda Rady České lékařské akademie
   
   
prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.  milan.brazdil@fnusa.cz
 prof. MUDr. David Cibula, CSc.  d_cibula@yahoo.com
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. eva.havrdova@lf1.cuni.cz
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. jiri.hoch@fnmotol.cz
prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
svacinas@lf1.cuni.cz
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. jan.skrha@lf1.cuni.cz
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. karel.sonka@gmail.com
   
 
 
Ředitelka České lékařské akademie  
Mgr. Petra Horáková horakova@medical-academy.cz

Seznam členů České lékařské akademie najdete ZDE

Vybráno ze stanov České lékařské akademie