„Per aspera ad astra“Rada České lékařské akademie

 

Rada České lékařské akademie je výkonný orgán ČLA, zajišťuje činnost ČLA, vytyčuje pracovní záměry a předkládá je k projednání Valnému shromáždění, které je nejvyšším orgánem ČLA. Statutárním orgánem ČLA je její ředitel.

   
Rada České lékařské akademie  
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Richard.Rokyta@lf3.cuni.cz
Předseda Rady České lékařské akademie  
   
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.. ostadal@biomed.cas.cz
Místopředseda Rady České lékařské akademie
   
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.  jan.stary@lfmotol.cuni.cz 
Místopředseda Rady České lékařské akademie  
   
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.  rastislav.druga@lf1.cuni.cz
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. hoschl@pcp.lf3.cuni.cz
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. Miloslav.Krsiak@lf3.cuni.cz
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. maresp@biomed.cas.cz
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. eruzi@lf1.cuni.cz
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. syka@biomed.cas.cz
 
 
Ředitelka České lékařské akademie  
Mgr. Petra Horáková horakova@medical-academy.cz

Seznam členů České lékařské akademie najdete ZDE

Vybráno ze stanov České lékařské akademie