„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.Rada České lékařské akademie

 

Rada České lékařské akademie je výkonný orgán ČLA, zajišťuje činnost ČLA, vytyčuje pracovní záměry a předkládá je k projednání Valnému shromáždění, které je nejvyšším orgánem ČLA. Statutárním orgánem ČLA je její ředitel.

   
Rada České lékařské akademie  
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Richard.Rokyta@lf3.cuni.cz
Předseda Rady České lékařské akademie  
   
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.. ostadal@biomed.cas.cz
Místopředseda Rady České lékařské akademie
   
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.  jan.stary@lfmotol.cuni.cz 
Místopředseda Rady České lékařské akademie  
   
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.  rastislav.druga@lf1.cuni.cz
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. hoschl@pcp.lf3.cuni.cz
prof. MUDr. Aleš Linhart, CSc. ales.linhart@lf1.cuni.cz
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. maresp@biomed.cas.cz
prof. MUDr. David Cibula, CSc. d_cibula@yahoo.com
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.  karel.sonka@gmail.com
 
 
Ředitelka České lékařské akademie  
Mgr. Petra Horáková horakova@medical-academy.cz

Seznam členů České lékařské akademie najdete ZDE

Vybráno ze stanov České lékařské akademie

Zemřel prof. MUDr. Jan Marek, DrSc.

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 22. 10. 2019 zemřel po dlouhé nemoci prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., dlouholetý člen České lékařské akademie.