„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Revue č. 9

Revue č. 9

Po loňské Revue číslo 8, která se zabývala problematikou kanabioidů, jsme letos zvolili problematiku alkoholu. Je to podobně jako kanabioidy vysoce aktuální problém.