„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ České lékařské akademie

5. března 2014 se sešli členové České lékařské akademie na Valném shromáždění, kde byli seznámeni s výroční zprávou činnosti ČLA za rok 2013, kterou přednesl předseda ČLA prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc, FCMA a byli zvoleni noví členové ČLA v tajném hlasování.