„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDIC

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ IV. – Bolest napříč medicínou - Karlovy Vary, Grandhotel Pupp, 24. – 26. října 2013

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ IV. – Bolest napříč medicínou - Karlovy Vary, Grandhotel Pupp, 24. – 26. října 2013

POZVÁNKA NA KONGRES České lékařské akademie

Česká lékařská akademie ve spolupráci se Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a Psychiatrickou klinikou 3. lékařské fakulty UK si Vás dovolují srdečně pozvat na VI. kongres České lékařské akademie, který se bude konat 24. - 26. října 2013 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.