„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

EMOCE V MEDICÍNĚ III.

Česká lékařská akademie ve spolupráci s Českou pediatrickou společností ČLS JEP Psychiatrickou klinikou 3. LF UK Českou lékařskou komorou si Vás dovolují pozvat na V. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ III. Úzkost, stres a životní styl

15.–17. listopadu 2012, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary