„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.Akce České lékařské akademie

ČLA uskutečnila následující akce

Slavnostní shromáždění České lékařské akademie

Slavnostní zasedání České lékařské akademie
pořádané pod záštitou
rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, FCMA a
děkana 3. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc., FESC., FCMA
20. dubna 2018 od 18 hodin, Univerzita Karlova, Velká aula, Ovocný trh 3, Praha 1

Valná hromada České lékařské akademie

Zpráva o činnosti FEAM

Klubové setkání České lékařské akademie 17.10.2017 od 17 hodin

Dne 17.10.2017 od 17 hodin proběhne ve Faustové domě v pořadí již třetí klubové setkání České lékařské akademie. Tentokrát prosloví svoji přednášku prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD. na téma Infekční nemoci.

 

Valná hromada ČLA, 21.2. a 16.5.2017 od 17 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubové setkání ČLA - listopad

Krásný a hluboký zážitek slibuje listopadové klubové setkání členů České lékařské akademie. S potěšením oznamujeme, že přední česká klavíristka Jaroslava Pěchočová se uvolila opět vystoupit se zajímavým repertoárem pro potěšení lékařů, kterých si velmi váží.

Valné shromáždění členů ČLA

Rada ČLA rozhodla na svém pravidelném zasedání o svolání Valného shromáždění České lékařské akademie. VS ČLA se uskuteční dne 4. listopadu 2008 v 15:00 v Malé aule Karolina. Na programu bude mimo jiné volba nových členů ČLA či volba nové Rady ČLA. Po skončení oficiální části bude VS pokračovat neformální částí v blízkém univerzitním klubu.

Klubové setkání ČLA - říjen

Velmi zajímavé a často diskutované téma skýtá přednáška prof. Jana Libigera "Paradoxy placebo efektu: Je placebo klamáním pacienta nebo pomocníkem lékaře?". Přednáška s mnoha zajímavými příklady z praxe je součástí říjnového klubového setkání členů ČLA, které se uskuteční ve Faustově domě v úterý 14. 10. v 17:00.

Termín benefičního koncertu ČLA odtajněn

Ihned po úspěchu čtvrtého benefičního koncertu České lékařské akademie začaly přípravné práce na konání dalšího koncertu v roce 2009. Koncert, jemuž záštitu poskytl prezident České republiky Václav Klaus, se uskuteční v sobotu 7. března 2009 od 19:30 v Dvořákově síni Rudolfina. Na koncertu ve prospěch České lékařské akademie vystoupí Filharmonie Brno pod taktovkou pana dirigenta Martina Turnovského se Straussovým Don Juanem. V průběhu večera se představí rovněž skvělí sólisté - klavíristka Jaroslava Pěchočová s Prokofjevováým klavírním koncertem a houslista Ivan Ženatý s Beethovenovým houslovým koncertem. Jedinečné prostředí, výrazný program a jedineční umělci slibují opravdu nevšední zážitek, který by si neměl nechat ujít žádný příznivec klasické hudby.

Termín: 07.03.2009

Starší akce ČLA

Zpráva ze setkání FEAM, duben 2017