„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.Cíl a poslání

Česká lékařská akademie vznikla po vzoru zahraničních lékařských akademií, např. britské The Academy of Medical Sciencies. Jejím úkolem je důstojně reprezentovat českou lékařskou veřejnost doma i na mezinárodním poli.

Aktivity České lékařské akademie

 • mezinárodní styky s partnerskými akademiemi (během své krátké existence se ČLA stala respektovaným členem Federace evropských lékařských akademií ( FEAM = poradní orgán Evropské komise v oblasti zdravotnictví)
 • vzdělávání odborníků a veřejnosti – pořádání kongresů, seminářů a kampaní
 • formulace stanovisek k závažným problémům
 • pořádání kulturních a společenských akcí nejen členů ČLA (například benefiční koncerty v Rudolfinu)
 • uznání, společenská satisfakce významným odborníkům
 • vyhlašování cen a stipendií
 • poskytování podpor a příspěvků
 • vydávání odborného časopisu

Činnost České lékařské akademie byla slavnostně zahájena koncertem České filharmonie v Rudolfinu pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause 13. února 2004.

Zemřel prof.MUDr. Josef Koutecký, Dr.Sc.,FCMA

S bolestí v srdci sdílíme s vámi smutek z úmrtí prof. MUDr Josefa Kouteckého, Dr.Sc., FCMA, zakládajícího člena České lékařské akademie. Podrobný nekrolog bude publikován v Revue ČLA 2020.   
Richard Rokyta, předseda ČLA
Petra Horáková, ředitelka ČLA

Zemřel prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.

 

 

Slavnostní večer s koncertem klasické hudby

Česká lékařská akademie zve lékařskou obec a své příznivce na slavnostní večer s koncertem klasické hudby,
pořádaný pod záštitou
rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, FCMA

22. března 2019 od 18 hodin, Univerzita Karlova, Karolinum, Velká aula, Ovocný trh 3, Praha 1

PROGRAM:

 • Úvodní slovo: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
 • Předání diplomů novým členům České lékařské akademie: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
 • Koncert klasické hudby
   Zemlinského kvarteto:
  • L. Janáček – Mládí
  • A. Dvořák – Smyčcový kvartet G dur, op. 106
 • Číše vína

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pozvěte své rodinné příslušníky, kolegy i přátele, známé, zváni jsou rovněž studenti lékařských fakult.

Prosíme o sdělení počtu Vašich hostů na horakova@medical-academy.cz.