„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.Cíl a poslání

Česká lékařská akademie vznikla po vzoru zahraničních lékařských akademií, např. britské The Academy of Medical Sciencies. Jejím úkolem je důstojně reprezentovat českou lékařskou veřejnost doma i na mezinárodním poli.

Aktivity České lékařské akademie

  • mezinárodní styky s partnerskými akademiemi (během své krátké existence se ČLA stala respektovaným členem Federace evropských lékařských akademií ( FEAM = poradní orgán Evropské komise v oblasti zdravotnictví)
  • vzdělávání odborníků a veřejnosti – pořádání kongresů, seminářů a kampaní
  • formulace stanovisek k závažným problémům
  • pořádání kulturních a společenských akcí nejen členů ČLA (například benefiční koncerty v Rudolfinu)
  • uznání, společenská satisfakce významným odborníkům
  • vyhlašování cen a stipendií
  • poskytování podpor a příspěvků
  • vydávání odborného časopisu

Činnost České lékařské akademie byla slavnostně zahájena koncertem České filharmonie v Rudolfinu pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause 13. února 2004.