„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Zemřel prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 11.8.2016 zemřel prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., emeritní přednosta II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN v Praze, který byl rovněž dlouholetým členem České lékařské akademie. Čest jeho památce!