„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.Podpora ČLA

 • Česká lékařská akademie je nezisková a nevládní organizace (občanské sdružení), jejíž činnost je hrazena výhradně z příspěvků svých členů a ze sponzorských darů, na rozdíl od jiných zemí stát nepřispívá na její fungování
 • podpora ČLA ze strany firem je možná následujícím způsobem:
  • uzavření partnerství s ČLA (účast a propagace na společenských a odborných akcích ČLA, propagace partnera v Revue ČLA a na jejích webových stránkách, získání odborného stanoviska ze strany ČLA, zasílání odborných stanovisek ČLA, možnost osobní prezentace na vybrané akci ČLA apod.)
  • podpoření vybrané akce ČLA
  • poskytnutí nespecifikovaného daru
 • mezi dárci ČLA jsou nejen instituce a významné osobnosti, ale i drobní přispívatelé, kterým úroveň lékařského vzdělávání, vědy a zdravotní péče v naší zemi leží na srdci
 • kdybyste se rozhodl (-a) přidat se k nim a podpořit toto zaměření finančně můžete svůj příspěvek v jakékoli výši poukázat na číslo konta 193702067/0300
 • Českou lékařskou akademii podpořili například:
  Libor Pešek – vystoupení pro ČLA bez nároku na honorář
  Václav Hudeček – vystoupení pro ČLA bez nároku na honorář
  Jaroslava Pěchočová – vystoupení pro ČLA bez nároku na honorář
  Alžběta Vlčková – vystoupení pro ČLA bez nároku na honorář
  Zdeněk Svěrák – finanční dar
  Květa Sojková – finanční dar
  Martin Turnovský - vystoupení pro ČLA bez nároku na honorář
  Ivan Ženatý - vystoupení pro ČLA bez nároku na honorář
  Pavel Hůla - vystoupení pro ČLA bez nároku na honorář
  Martin Sedlák - vystoupení pro ČLA bez nároku na honorář
  MUDr. Stanislav Kos, CSc. - finanční dar