„Per aspera ad astra“

Vítáme Vás na stránkách České lékařské akademie

Česká lékařská akademie o.s. (ČLA) je prestižní výběrové sdružení odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj medicíny v naší zemi, založili jako pedagogové školu, která vychovala řadu úspěšných následovníků a přispěli k pokroku významnými vědeckými objevy nebo diagnostickými a léčebnými postupy. V současné době má 75 českých a 8 zahraničních členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se zabývají koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Česká lékařská akademie reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). FEAM zastřešuje národní lékařské akademie 13 evropských států a je poradcem Evropské unie (EU) v otázkách lékařské péče a zdravotního stavu populace.

Aktuality

2.společná konference Akademického konsorcia, Inženýrské akademie ČR a

Dne 10.10.2016 proběhla na ČVUT v Praze, Fakulta strojní 2.společná konference Akademického konsorcia, Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie.
Na konferenci byly prezentovány vybrané výsledky spolupráce technického a lékařského výzkumu a ukázky spolupráce technických a lékařských věd a možnosti jejich dalšího rozvoje.

Zde naleznete přehled přednášek, které byly na konferenci prezentovány a se kterými se můžete podrobněji seznámit:


 http://www.eacr.cz/cs/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0013.html

Udělení stříbrných pamětních medailí Senátu PČR

S radostí oznamujeme, že mezi oceněnými osobnostmi při udělení stříbrných pamětních medailí Senátu PČR byl také místopředseda Rady České lékařské akademie a dlouholetý člen, prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., FCMA.
Záznam z akce naleznete zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/216411034000095-stribrne-medaile-senatu-pcr

Zemřel prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. FCMA

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 28.8.2016 zemřel prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. FCMA, emeritní profesor Ústavu farmakologie 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a rovněž dlouholetý člen Rady České lékařské akademie. Čest jeho památce!