„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

Vítáme Vás na stránkách České lékařské akademie

Česká lékařská akademie o.s. (ČLA) je prestižní výběrové sdružení odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj medicíny v naší zemi, založili jako pedagogové školu, která vychovala řadu úspěšných následovníků a přispěli k pokroku významnými vědeckými objevy nebo diagnostickými a léčebnými postupy. V současné době má 75 českých a 8 zahraničních členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se zabývají koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Česká lékařská akademie reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). FEAM zastřešuje národní lékařské akademie 13 evropských států a je poradcem Evropské unie (EU) v otázkách lékařské péče a zdravotního stavu populace.

Aktuality

XI. kongres České lékařské akademie, 29.11.-1.12.2018, Mariánské Lázně

Ve dnech 29.11. - 1.12.2018 se v Mariánských Lázních uskuteční XI.kongres České lékařské akademie, tentokrát pod názvem "Všechny odstíny šedi - krev blahodárná i nebezpečná". Více informací o kongresu naleznete na: www.cla2018.cz.

 

 

Slavnostní shromáždění České lékařské akademie

Slavnostní zasedání České lékařské akademie
pořádané pod záštitou
rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, FCMA a
děkana 3. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc., FESC., FCMA
20. dubna 2018 od 18 hodin, Univerzita Karlova, Velká aula, Ovocný trh 3, Praha 1

Tablo České lékařské akademie


prohlédněte si tablo členů ČLA