„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Slavnostní zasedání České lékařské akademie - 22. březen 2014

Na slavnostním zasedání České lékařské akademie dne 22. března 2014 v Aule Karolina Univerzity Karlovy se setkali členové České lékařské akademie, vzácní a milí hosté. Po úvodním projevu prof.MUDr.Richarda Rokyty, DrSc., FCMA, převzali diplomy prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. FCMA, prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., FCMA, prof. MUDr. Jan Bureš,CSc., FCMA, prof. MUDr. Přemysl Poňka, CSc., FCMA.

Před koncertem Škampova kvarteta hovořil prof. MUDr. Cyril Hӧschl, DrSc. FRCPsych., FCMA o programu a dílech mistrů Josepha Haydna a Alexandra P. Borodina, která byla na programu tohoto večera. Po krásném koncertu se sešli všichni milí hosté u číše vína ve slavnostních prostorách Karolina Univerzity Karlovy.