„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

Malé ohlednutí za Kongresem České lékařské akademie

Malé ohlednutí za Kongresem České lékařské akademie

Ve dnech 15.-17.listopadu 2012 se opět sešli lékaři z celé ČR se členy České lékařské akademie a známými odborníky na V. mezioborovém lékařském kongresu EMOCE V MEDICÍNĚ III., který byl v letošním roce tématicky zaměřen na úzkost, stres a civilizační choroby. V jednotlivých blocích si účastníci vyslechli přednášky na téma diabetes mellitus, obezita, anorexie, adiktologie.