„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie „Bolest napří

VI. mezioborový lékařský kongres  České lékařské akademie „Bolest napříč medicínou“

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie „Bolest napříč medicínou“ se konal ve dnech 24. – 26. října 2013 a tak si zaslouží malé ohlédnutí.

Kongresu se zúčastnilo 350 účastníků (lékařů, zdravotních sestřiček a psychologů) z celé ČR a z různých medicínských oborů. Na odborném programu se podílelo 32 vynikajících přednášejících a vystavovalo 20 firem.