„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Archiv aktualit

9. Slavnostní koncert ČLA

9. Slavnostní koncert ČLA

Dne 23. března 2012 se setkali členové České lékařské akademie a jejich hosté na slavnostním shromáždění, při kterém jsou každoročně představováni noví členové ČLA. Toto shromáždění se konalo ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy. Předseda ČLA prof. Richard Rokyta, DrSc., přivítal členy ČLA, milé hosty a představil nové členy ČLA, kteří byli v tomto roce zvoleni. Jsou jimi prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., z Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK, prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., přednosta III. interní kliniky FNKV a 3. LF UK a prof. MUDr. Jindřich Špinar. CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky v Brně. Noví členové byli v této době v zahraničí.