„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Akce ČLA

Klubové setkání ČLA - listopad

Krásný a hluboký zážitek slibuje listopadové klubové setkání členů České lékařské akademie. S potěšením oznamujeme, že přední česká klavíristka Jaroslava Pěchočová se uvolila opět vystoupit se zajímavým repertoárem pro potěšení lékařů, kterých si velmi váží.