„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Akce ČLA

Zpráva ze setkání FEAM, duben 2017

 

Zpráva o činnosti FEAM a schůzi rady FEAM, která se konala dne 20. a 21. dubna 2017 v Terstu v Itálii.

 

Richard Rokyta

 

Na schůzi Rady byli její členové seznámeni s činností Executivy FEAM od posledního zasedání. Zejména to, které se konalo v Londýně a dále na setkáních, která se konala v dalších městech, zejména v Bernu, kde bylo výroční zasedání, které pořádala Švýcarská lékařská akademie.

 

Celé zasedání v Terstu vedl současný předseda FEAM prof. Bernard Charpentiér a přednesl všechny zprávy, zejména ze schůze 18. listopadu 2016 v Londýně, byla řešena i otázka financí. Členové rady byli podrobně seznámeni s finanční situací, kterou dáváme k dispozici radě ČLA. Také si myslíme, že je třeba se vyjádřit k činnosti této rady, to znamená k financím, protože platby nejsou podle počtu členů, ale jsou podle velikosti.  Například akademie Leopoldina, která má 1450 členů platí 6000 euro ročně, ČLA platí při 75 členech 3000 euro. V tomto směru navrhl Richard Rokyta, aby byl zaslán dopis, kde by bylo na tento rozpor upozorněno. S finanční situací seznámil Council prof. George Griffin, což je v současné době pokladník, který bude od konce roku předsedou FEAM. Prof. George Griffin z Velké Británie oznámil, že British Medical Council dal FEAMu 155 000 Euro. Bohužel tyto platby není možné použít na financování činnosti FEAM, pouze na kongresy. Pakliže bychom pořádali vědecké kongresy, tak samozřejmě by bylo možné tyto peníze použít.

 

Dále jsme byli informováni o změně sídla FEAM. Je to nedaleko univerzity v Bruselu. FEAM má i některé nové funkce: Laurence Legros se stala generálním sekretářem FEAM a má ještě další 2 spolupracovníky. Takže to jsou noví tři členové FEAMu. Sídlí na novém místě, kde bude příští zasedání rady Council FEAM 27. listopadu 2017.

 

Velmi podrobně jsme byli informováni o rozpadu italské lékařské akademie. Tam jsou problémy s placením, stát absolutně přestal platit dotace, takže je tam 1 skupina, kterou stále vede prof. Fratti, ale bude zvolen nový. Jestli budou 2 lékařské akademie ukáže čas. Je to otázka italských kolegů, protože budou zejména placeni průmyslem.

 

Dále jsme byli informováni o projektu SAPEA, kde je nový úředník dr. Ahmed Mombaser. Je tvořena sedmi zástupci ze 7 zemí a mají řešit komunikační problematiku. Co se týče FEAM, má především řešit hlavně problematiku zdravotnickou. SAPEA projekt je založen hlavně na projektu Evropské akademie, to jsou široké akademie, je složená ze všech těch 7 projektů: Akademia Europae, ALLEA, EESAK , EURO Place a FEAM. Kancelář byla otevřena v prosinci 2016 a základem má být výměna informací. Za FEAM je členem Ahmed Mombaser, což je FEAM Scientific Police Officer.

 

Byli jsme informováni o programu One Health, tam byl jen jeden projekt rumunský, kde existuje One Health Center v Bukurešti. O tom nás informoval prof. Marian Carasa z Rumunské akademii věd. Rumuni jsou vůbec velice aktivní, oni své členy okamžitě nazývají akademiky, jako to bylo dříve i u nás, takže se používá akademik, prof. atd.

 

Příští konference má být věnována ekvivalentní péči zdravotnické a bude to zajišťovat prof. Johan Macbarac. V roce 2018 v Amsterdamu. Pořadatelem bude Královská akademie věd a umění (KNAF). Laurance Legros – CHIEF FEAM Executive Director nás seznámila s přípravou biomedicínské aliance. Dále s FEAM Europen Biomedical Police Forum: jsou všechno víceméně deklarativní proklamace. Problém je, že se tím národní akademie, kterých je v současné době 18, nemusí řídit. Velká pozornost byla věnována návrhu britské lékařské akademie o lidském genomu. Jde o návrh, o kterém se velice diskutovalo a hlasovalo, protože dekrety nového prezidenta Trumpa zamezily výzkum lidského genomu na 8 let v USA. Takže někteří v tom vidí šanci pro Evropu, ovšem evropské akademie nemají jednotný názor. Proto byl vypracován velmi podrobný návrh britské lékařské akademie, který byl nakonec odhlasován, že bude sloužit jen jako eventuální doporučení. Jestli ostatní akademie to chtějí mít nebo ne, se musí řídit svými vlastními vnitřními předpisy. A to je celý problém. Takže podle toho se budeme řídit i my a seznámíme s ním i naši akademii. Doporučoval bych, aby to posoudil prof. Vonka, kterému je celá tato problematika nejbližší.

 

Dále promluvili zástupci jednotlivých center, to znamená za IAB Healths prof. Detlev Grant a prof. Liju Depel, což jsou spolupředsedové SAPEA.

 

Další den byl Joint mítink IAP, což je Inter akademie partnership a rady FEAM. Vše proběhlo na vynikajícím Fyzikálním ústavu teoretické fyziky ICTP, což je International Center for teoretical physic v Terstu. Za 50 let zde bylo uděleno 5 Nobelových cen. Zajímavé je, že 1. prezidentem této akademie byl muslim. Byly tam některé velmi zajímavé věci, protože má to sdružovat nejen evropské instituce, ale také mimoevropské, zejména je zájem o spolupráci s akademiemi brazilskými, akademií z Malajsie, Akademií věd z Jižní Afriky a ze Švýcarska. Takže to jsou globální záležitosti, zejména je zájem o rozšíření velké spolupráce s průmyslem. Myslím si, že ČLA tím, že máme téma příštího kongresu pokroky v technologiích, to poměrně sleduje a také máme spolupráci s inženýrskou akademií ČR.

 

Byla vypracována pro FEAM metodika vědecké politiky a má se také založit Global Chalanges Research Found. Otázka byla: Švýcaři se velmi zajímají i rozšíření spolupráce, i když nejsou v EU. Velmi se diskutovalo, jaký má vlastně FEAM význam pro řádové členy. Důležité by bylo, aby byli všichni seznámeni s našimi akademiky; proto na našem webu chceme dát Who is who v ČLA. Na začátku jsem byl překvapen, proč setkání bylo v Terstu a bylo to právě z těchto důvodů vynikajícího institutu teoretické fyziky.