„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Akce ČLA

Starší akce ČLA

Česká lékařská akademie chce navázat na svůj první mezioborový lékařský kongres Bolest je všudypřítomná a proto připravuje na konec listopadu druhý kongres s  názvem Dýchání podmínka života, který by měl stejně jako jeho předchůdce oslovit
 
V měsíci září se klubové setkání členů ČLA uskuteční v úterý 23. 9. od 17:00 jako již tradičně ve Faustově domě. Se zajímavou přednáškou "Kvalita života po těžkých úrazech" vystoupí emeritní profesorka Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK v Praze a vedoucí subkatedry popáleninové medicíny Radana Königová.
 

 

Klubové setkání členů České lékařské akademie s přednáškou prof. Richarda Rokyty na téma NEUROMODULACE se uskuteční v novém termínu - v úterý 4. března od 17:00 na již tradičním místě klubových setkání, ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, Praha 2.

 

Po krátké odmlce připravuje ČLA opět nevšední hudební zážitek pro všechny své příznivce a milovníky klasické hudby. V pořadí již 4. benefiční koncert České lékařské akademie se uskuteční v neděli 10. února 2008 v 19:30 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina,

 

Ve dnech 27. – 29. dubna 2006 proběhl v Liberci první celostátní lékařský kongres na téma  „Bolest je všudypřítomná“, kterou pořádala Česká lékařská akademie ve spolupráci se Společností pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Konference spojila všechny aspekty náhledů na bolest a její léčení z hlediska různých medicínských oborů.

Dne 26.3. 2006 se sešli v pražském Rudolfinu členové České lékařské akademie (ČLA) společně se zástupci dalších odborných a vědeckých společností a s představiteli českého kulturního a veřejného života.

 
Zasedání, kterého se zúčastnilo na 25 reprezentantů evropských lékařských akademií a dalších institucí, mělo na programu v odborné části stanoviska k nosokomiálním infekcím, k ptačí chřipce, bezpečnosti potravin, kouření u mladistvých, alkoholismu v těhotenství, dětské obezity a informace o evropské směrnici o ochraně proti záření.
 
 

Jarní setkání Federace evropských lékařských akademií (FEAM) se konalo ve dnech 21.-22. května 2005 na půdě pražského Karolina. Pro Českou lékařskou akademii bylo ctí, že mohla po půl ročním členství ve Federaci uspořádat její mezinárodní zasedání v Praze s privilegiem možnosti výběru témat zasedání, vedoucích sympozií a řečníků pro jednotlivá sympozia.

 

Dne 20.dubna 2005 uspořádala Česká lékařská akademie z popudu svého člena a našeho předního kardiologa prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc. neformální setkání členů České lékařské akademie spojené s ochutnávkou vín.

 

Česká lékařská akademie (ČLA) oslavila svou roční činnost slavnostním koncertem Pražské komorní filharmonie pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause.

 
Česká lékařská akademie uspořádala 3. února 2005 setkání představitelů lékařského výzkumu a zástupců ministerstev školství a zdravotnictví se sekretářem Rady vlády pro výzkum a vývoj a ředitelem sekce výzkumu, vývoje a lidských zdrojů Úřadu vlády České republiky, Dr. Markem Blažkou.
 

Ve dnech 12.-14. listopadu 2004 jsem se zúčastnil zasedání Federace evropských lékařských akademií, které se konalo v paláci Královské akademie věd v Bruselu. Zúčastnilo se jej 9 členů akademie z původní evropské patnáctky. Na tomto zasedání akademie jsme byli přijati jako její 12. člen.

 

V Praze dne 25. října 2004 proběhlo historicky první setkání všech 52 členů České lékařské akademie (ČLA) na půdě pražského Karolina. Přední osobnosti českého lékařství, jakými jsou například profesoři Anděl, Blahoš, Syková anebo Pafko, obdrželi čestné diplomy potvrzující jejich členství v Akademii.