„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Akce ČLA

Slavnostní shromáždění České lékařské akademie

Slavnostní zasedání České lékařské akademie
pořádané pod záštitou
rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, FCMA a
děkana 3. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc., FESC., FCMA
20. dubna 2018 od 18 hodin, Univerzita Karlova, Velká aula, Ovocný trh 3, Praha 1
PROGRAM:
 Úvodní slovo: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
 Přijetí nových členů České lékařské akademie: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
 Koncert klasické hudby
Hrají:
Lucie Sedláková Hůlová – housle
Jiřina Dvořáková Marešová - varhany
&
Ensemble Lucis: Viktor Mazáček – 1. housle, Jan Marek – 2. housle, Jan Nykrýn – viola, Martin Sedlák –
violoncello, Tadeáš Mesany – kontrabas, Jiřina Dvořáková Marešová – varhanní pozitiv
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Toccata a fuga d moll, BWV 565
Antonio Vivaldi (1678-1741): Houslové koncerty op.8 „Čtvero ročních dob“
TATO POZVÁNKA PLATÍ ZÁROVEŇ JAKO VSTUPENKA
(Prosíme o potvrzení Vaší účasti na horakova@medical-academy.cz)
Cena jedné vstupenky je 100 Kč – prosíme o úhradu částky na účet číslo: 193702067/0300, VS 160318, do poznámky uveďte jméno a příjmení.