„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Akce ČLA

Valné shromáždění členů ČLA

Rada ČLA rozhodla na svém pravidelném zasedání o svolání Valného shromáždění České lékařské akademie. VS ČLA se uskuteční dne 4. listopadu 2008 v 15:00 v Malé aule Karolina. Na programu bude mimo jiné volba nových členů ČLA či volba nové Rady ČLA. Po skončení oficiální části bude VS pokračovat neformální částí v blízkém univerzitním klubu.