„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Akce ČLA

Valná hromada ČLA, 21.2. a 16.5.2017 od 17 hodin

Na Valné hromadě České lékařské akademie, která se konala dne 21.2.2017 od 17 hodin byl program následující:

  • schválení programu VH
  • doplnění Rady České lékařské akademie
  • změna Stanov - otázka kvóra, otázka per rollam, ze které bude vyjmuta část ohledně přijímání a vylučování členů

 

Na Valné hromadě České lékařské akademie, která se konala dne 17.5.2017 od 17 hodin byl program následující:

  • přehled činnosti České lékařské akademie v roce 2016
  • otázka porušení etických principů prof. Sykové (prof. Syková zaslala Radě ČLA dopis, v první vědě dopisu uvedla:

"Vážení členové ČLA,

dnes jsem se rozhodla na návrh předsedy ČLA resignovat na své členství v ČLA z důvodu mého špatného psychického a fyzického stavu."

Na základě rozhodnutí prof. Sykové Valná hromada ČLA souhlasila s ukončením členství v ČLA. Na konci jednání prof. Syka předal písemné oznámení své rezignace, která byla rovněž přijata.