ČLA
CZ GB

 

IX. kongres
Informace o kongresu
   

 

 

 

 

 

Vítáme Vás na stránkách České lékařské akademie

Česká lékařská akademie o.s. (ČLA) je prestižní výběrové sdružení odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj medicíny v naší zemi, založili jako pedagogové školu, která vychovala řadu úspěšných následovníků a přispěli k pokroku významnými vědeckými objevy nebo diagnostickými a léčebnými postupy. V současné době má 75 českých a 8 zahraničních členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se zabývají koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Česká lékařská akademie reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí  při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). FEAM zastřešuje národní lékařské akademie 13 evropských států a je poradcem Evropské unie (EU) v otázkách lékařské péče a zdravotního stavu populace.

 Aktuality

Dne 10.10.2016 proběhla na ČVUT v Praze, Fakulta strojní 2.společná konference Akademického konsorcia, Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie.
Na konferenci byly prezentovány vybrané výsledky spolupráce technického a lékařského výzkumu a ukázky spolupráce technických a lékařských věd a možnosti jejich dalšího rozvoje.

Zde naleznete přehled přednášek, které byly na konferenci prezentovány a se kterými se můžete podrobněji seznámit:
http://www.eacr.cz/cs/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0013.html

Česká lékařská akademie
S radostí oznamujeme, že mezi oceněnými osobnostmi při udělení stříbrných pamětních medailí Senátu PČR byl také místopředseda Rady České lékařské akademie a dlouholetý člen, prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., FCMA.
Záznam z akce naleznete zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/216411034000095-stribrne-medaile-senatu-pcr

Česká lékařská akademie
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 28.8.2016 zemřel prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. FCMA, emeritní profesor Ústavu farmakologie 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a rovněž dlouholetý člen Rady České lékařské akademie. Čest jeho památce!

Česká lékařská akademie
Dne 13.9.2016 se od 17 hodin uskuteční Klubové setkání ČLA, tentokrát s přednáškou prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc. na téma: Od opodeldoku k blokádě cytokinů a signální transdukce.

Česká lékařská akademie
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 11.8.2016 zemřel prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., emeritní přednosta II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN v Praze, který byl rovněž dlouholetým členem České lékařské akademie. Čest jeho památce!

Česká lékařská akademie
Dne 14. 11. 2015 zemřel člen České lékařské akademie a Učené společnosti prof. Vratislav Schreiber.
Poslední rozloučení s prof. MUDr. Vratislavem Schreiberem, DrSc., FCMA, se bude konat v pátek 20. listopadu v 10.00 hodin v kostele Sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze.

Česká lékařská akademie
Vážené členky a členové České lékařské akademie, s hlubokou lítostí Vám oznamujeme, že zemřel prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc., FCMA, významný člen naší akademie. Dvě funkční období pracoval jako člen Rady ČLA, o jeho odborných zásluhách v oblasti lékařské chemie, lékařské vědy a přinese podrobně článek v časopisu Revue v roce 2016. prof.
MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA - předseda ČLA

Česká lékařská akademie
VIII. kongres ČLA
VIII. kongres České lékařské akademie se uskuteční ve dnech 26.-28.listopadu 2015 v Mariánských Lázních

Česká lékařská akademieS lítostí oznamujeme, že dne 20.5.2015 zemřel vynikající český lékař působící v oboru interní medicíny a kardiologie, člen České lékařské akademie, prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FCMA, skvělý člověk.

Richard Rokyta

předseda ČLA


Česká lékařská akademie
8.6.2015 od 17 hodin, Faustův dům, Karlovo náměstí - Praha 2.
Přednášející: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Název přednášky: Od farmakologie založené na důkazech k farmakoterapii individualizované

13.10.2015 od 17 hodin, Faustův dům, Karlovo náměstí - Praha 2
Přednášející: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Česká lékařská akademie
ČLA - členové 2014
Česká lékařská akademie
VII. kongres České lékařské akademie
Česká lékařská akademie ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně Psychiatrickou klinikou 3. LF UK, Psychiatrickým centrem Praha Českou lékařskou komorou si Vás dovolují pozvat na VII. kongres České lékařské akademie „Současný stav a perspektivy regenerativní medicíny“ Mariánské Lázně, 27. – 29. listopadu 2014

Česká lékařská akademie
Pozvánka na 1. pracovní konferenci Akademického konsorcia Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie

Datum konání: 25. června 2014

Čas: 9:00 – 14:00 hodin

Místo konání: ČVUT v Praze, Fakulta strojní,
Konferenční centrum - přízemí, Technická ulice 4, Praha 6

Vážené dámy,
Vážení pánové,

Akademické konsorcium - Inženýrská akademie a Českálékařská akademie si vás dovolují srdečně pozvat na 1. společnou pracovní konferenci.

Na konferenci budou prezentovány vybrané výsledky spolupráce technických a lékařských věd a možnosti jejich dalšího rozvoje. Výstupem by měly být náměty pro další vzájemnou spolupráci, případně pro vznik společných výzkumných projektů. V neposlední řadě by měla tato konference seznámit širokou veřejnost s významem spolupráce technických a lékařských věd. Konference je bez účastnického poplatku.
Těšíme se na setkání s vámi


prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c.
Předseda České lékařské akademie Viceprezident Inženýrské akademie ČR


Česká lékařská akademie
POZVÁNKA NA KLUBOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE
Vážení členové České lékařské akademie, vážené kolegyně a kolegové, vážení studenti lékařských fakult, vážené dámy a vážení pánové,

dovoluji si vás srdečně pozvat na další z pravidelných klubových setkání členů České lékařské akademie, které se bude konat 13. května 2014 od 17:00 hodin v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí 40, Praze 2.

Prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc., FCMA

přednese přednášku na téma Lidská hlava: mechanismy vývoje a jejich poruchy.


Česká lékařská akademie
Slavnostní zasedání České lékařské akademie
Na slavnostním zasedání České lékařské akademie dne 22. března 2014 v Aule Karolina Univerzity Karlovy se setkali členové České lékařské akademie, vzácní a milí hosté. Po úvodním projevu prof.MUDr.Richarda Rokyty, DrSc., FCMA, převzali diplomy prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. FCMA, prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., FCMA, prof. MUDr. Jan Bureš,CSc., FCMA, prof. MUDr. Přemysl Poňka, CSc., FCMA.

Před koncertem Škampova kvarteta hovořil prof. MUDr. Cyril Hӧschl, DrSc. FRCPsych., FCMA o programu a dílech mistrů Josepha Haydna a Alexandra P. Borodina, která byla na programu tohoto večera. Po krásném koncertu se sešli všichni milí hosté u číše vína ve slavnostních prostorách Karolina Univerzity Karlovy.


Česká lékařská akademie
ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ České lékařské akademie
5. března 2014 se sešli členové České lékařské akademie na Valném shromáždění, kde byli seznámeni s výroční zprávou činnosti ČLA za rok 2013, kterou přednesl předseda ČLA prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc, FCMA a byli zvoleni noví členové ČLA v tajném hlasování.

Česká lékařská akademie
Slavnostní zasedání České lékařské akademie
pořádané pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, FCMA a děkana 3. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., FCMA se bude konat 22. března 2014 od 19:00 hodin, Univerzita Karlova, Velká aula, Ovocný trh 3-5, Praha 1

Česká lékařská akademie
POZVÁNKA NA KLUBOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE
Vážení členové České lékařské akademie, vážené kolegyně a kolegové, vážení studenti lékařských fakult, vážené dámy a vážení pánové,

dovoluji si vás srdečně pozvat na další z pravidelných klubových setkání členů České lékařské akademie, které se bude konat 18. února 2014 od 17:00 hodin v Akademickém klubu ve Faustově domě na Karlově náměstí 40, Praze 2.

Česká lékařská akademie
POZVÁNKA na Valné shromáždění České lékařské akademie
Vážení kolegové,

dovoluji si vás srdečně pozvat na Valné shromáždění České lékařské akademie, které se bude konat dne 5. března 2014 od 16:00 hodin v posluchárně Lékařského domu České lékařské společnosti JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2 s tímto programem:

Česká lékařská akademie
Rada České lékařské akademie udělila záštitu South-Eastern European Meeting on Fabry disease
Dovolujeme si zveřejnit dopis o udělení záštity South-Eastern European Meeting on Fabry disease od Rady České lékařské akademie

Česká lékařská akademie
4. klubové setkání členů České lékařké akademie
Dne 3. prosince 2013 v 19:00 hodin se sešli členové České lékařské akademie a milí hosté na 4. KLUBOVÉM SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE v Galerii Hudební a taneční fakulty AMU – HAMU. V úvodním projevu předseda ČLA prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přivítal všechny milé hosty a předal diplom ČLA prof. MUDr. Milanu Brázdilovi, DrSc., z Brna. Toto IV. klubové setkání je každoročně spojeno s koncertem a bylo tomu tak i letos. Krásným vystoupením a programem se nám představilo Kinsky Trio Prague (Slávka Vernerová – klavír, Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin Sedlák – violoncello) se skladbami Ludwiga van Beethovena: Trio D dur op. 70, č.1 „Geister“ a Antona Arenskeho: Trio No.1 d moll (1894). Příjemný večer pokračoval u číše vína v klubu Hudební a taneční fakulty AMU – HAMU.

Česká lékařská akademie
VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie „Bolest napříč medicínou“
VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie „Bolest napříč medicínou“ se konal ve dnech 24. – 26. října 2013 a tak si zaslouží malé ohlédnutí.

Kongresu se zúčastnilo 350 účastníků (lékařů, zdravotních sestřiček a psychologů) z celé ČR a z různých medicínských oborů. Na odborném programu se podílelo 32 vynikajících přednášejících a vystavovalo 20 firem.


Česká lékařská akademie
POZVÁNKA na 4. KLUBOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE
3. prosince 2013 od 19:00 hodin
Hudební a taneční fakulta AMU – HAMU
Praha 1, Malostranské náměstí 13


Vážené dámy,
Vážené pánové,

dovolujeme si vás srdečně pozvat na 4. klubové setkání České lékařské akademie, které se bude konat 3. prosince od 19:00 hodin v prostorách Hudební a taneční fakulta AMU (HAMU), Praha 1, Malostranské náměstí 13.


Česká lékařská akademie
Zemřel pan profesor MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.,
Dne 21. října 2013 zemřel pan profesor MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., dlouholetý člen České lékařské akademie, České lékařské společnosti J. E. Purkyně a mnoha dalších domácích i zahraničních společností. Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. byl mnoho let přednostou Kliniky neurologie ve Fakultní nemocnici v Plzni. Během svého života se stal prestižním a významným českým odborníkem v neurologii, který zanechal hodnotnou vědeckou a publikační aktivitu pro další odborníky v oboru neurologie.


Česká lékařská akademie
Zemřela paní profesorka MUDr. Radana Königová, DrSc., FCMA
V pátek 20. září 2013 v dopoledních hodinách zemřela paní profesorka MUDr. Radana Königová, DrSc., FCMA, která zasvětila svůj život pacientům s popáleninami. Za svoji práci získala mnoho cen a ocenění jak domácích, tak zahraničních. Byla mezinárodně uznávanou odbornicí. Paní profesorka pracovala na Klinice popáleninové medicíny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Ve věku 83 let odešla jedna z významných osobností české medicíny, na kterou jak pacienti, tak kolegové a studenti budou vzpomínat s respektem a úctou.

Česká lékařská akademie
Pozvánka na VI. kongres České lékařské akademie „BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU“

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Česká lékařská akademie ve spolupráci se Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a Psychiatrickou klinikou 3. lékařské fakulty UK si Vás dovolují srdečně pozvat na VI. kongres České lékařské akademie „BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU“, který se bude konat 24. - 26. října 2013 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Tento mezioborový kongres řeší problematiku bolesti v mnoha medicínských oborech. V úvodu kongresu budou opět předneseny přednášky z obecných, vědeckých a společenských oblastí.

Česká lékařská akademie
Klubové setkání členů České lékařké akademie
Dne 3. června 2013 se konalo další klubové setkání členů České lékařké akademie. Pan prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., FCMA z Revmatologického ústavu v Praze přednesl velice zajímavou přednášku na téma Stárnutí a zlomeniny.


Česká lékařská akademie
Srdečné blahopřání členům České lékařské akademie
30. dubna 2013 se na Nové scéně Národního divadla v Praze, konal již 5. ročník ankety Lékař roku. Tuto anketu vyhlašuje Unie pacientů ČR, o.s. Ankety Lékař roku se za rok 2012 zúčastnilo 83 000 hlasujících pacientů. Tato významná ocenění obdrželi i členové České lékařské akademie, kterým srdečně blahopřejeme.

Česká lékařská akademie
16.března 2013 v 19:00 hodin se sešli členové České lékařské akademie
16.března 2013 v 19:00 hodin se sešli členové České lékařské akademie a milí hosté v aule Karolina Univerzity Karlovy, aby přivítali nové členy ČLA.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., předseda České lékařské akademie přivítal členy ČLA a všechny přítomné a předal slovo předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavě Němcové. Poté si z rukou předsedy ČLA prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc., převzali diplomy oftalmolog prof. MUDr.Ivan Karel, DrSc., z Prahy a kardiolog prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky 1.LF UK a VFN v Praze.
Novým členem ČLA byl také zvolen neurolog prof. MUDr.Milan Brázdil,DrSc., přednosta I. neurologické kliniky LF MU v Brně a čestný zahraniční člen ČLA, dermatolog a alergolog prof.dr.med.dr.h.c.Tomas Ruzicka, přednosta Kliniky dermatolgie a alergologie na Universitě v Mnichově. Oba pánové převezmou diplomy při jiné příležitosti, neboť v tomto termínu přednášeli v zahraničí.


Česká lékařská akademie
Revue č. 9
Po loňské Revue číslo 8, která se zabývala problematikou kanabioidů, jsme letos zvolili problematiku alkoholu. Je to podobně jako kanabioidy vysoce aktuální problém.

Česká lékařská akademie
ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLA

Zasedání Valného shromáždění České lékařské akademie se konalo 25.února 2013. Na tomto zasedání bylo přítomno 42 členů České lékařské akademie.

Česká lékařská akademie
VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ IV. – Bolest napříč medicínou - Karlovy Vary, Grandhotel Pupp, 24. – 26. října 2013
POZVÁNKA NA KONGRES České lékařské akademie

Česká lékařská akademie ve spolupráci se Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a Psychiatrickou klinikou 3. lékařské fakulty UK si Vás dovolují srdečně pozvat na VI. kongres České lékařské akademie, který se bude konat 24. - 26. října 2013 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Česká lékařská akademie
Pozvánka na přednášku profesora Erlinga Norrbyho
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou lékařskou akademií a Učenou společností České republiky

si Vás dovolují p o z v a t

na přednášku profesora Erlinga Norrbyho (Karolinska Institutet, Stockholm) Čestného doktora UK a dlouholetého člena Výboru pro udílení Nobelových cen

Česká lékařská akademie
Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc.  *29.7.1923    +4.1.2013
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v nedožitých 90 letech zemřel pan profesor MUDr. Miroslav Fára, DrSc., významný představitel české plastické chirurgie, pokračovatel a jeden z posledních žáků prof. Františka Buriana a dlouholetý přednosta Kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Česká lékařská akademie
4. klubovém setkání
Dne 3. prosince 2012 přivítal prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přesdeda ČLA, členy České lékařské akademie a milé hosty na 4. klubovém setkání, které je každoročně věnováno vážné hudbě.

Česká lékařská akademie
Česká lékařská akademie srdečně blahopřeje členům ČLA
panu prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc., FCMA a panu prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., FCMA za významná ocenění, která jim byla dne 25.11.2012 udělena.


Česká lékařská akademie
Malé ohlednutí za Kongresem České lékařské akademie
Ve dnech 15.-17.listopadu 2012 se opět sešli lékaři z celé ČR se členy České lékařské akademie a známými odborníky na V. mezioborovém lékařském kongresu EMOCE V MEDICÍNĚ III., který byl v letošním roce tématicky zaměřen na úzkost, stres a civilizační choroby. V jednotlivých blocích si účastníci vyslechli přednášky na téma diabetes mellitus, obezita, anorexie, adiktologie.

Česká lékařská akademie
Pozvánka na 4. klubové setkání České lékařské akademie
Vážené členky a členové České lékařské akademie,
Vážené dámy,
Vážení pánové,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na 4. klubové setkání České lékařské akademie, které je každoročně spojeno s koncertem

Česká lékařská akademie
Zemřel pan MUDr. Jan Bureš
vědecký pracovník Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky

Česká lékařská akademie
Přehled činnosti České lékařské akademie, o.s.
Česká lékařská akademie byla založena v roce 2004. Dne 25.5.2007 byla
zaregistrována jako občanské sdružení.
Přehled činnosti ČLA, jména členů ČLA a čestných členů ČLA jsou uvedena v tomto přehledu.

Česká lékařská akademie
REVUE č. 8
Dne 23.3.2012 vydala Česká lékařská akademie REVUE č.8. Obsahem tohoto čísla je problematika konopí a kanabinoidů v medicíně. Své příspěvky zaslali odborníci ze základních oborů, klinických oborů, členové ČLA, přizvaní odborníci a nechybí ani pohled právníka na využívání konopí pro léčebné účely.

Česká lékařská akademie
9. Slavnostní koncert ČLA
Dne 23. března 2012 se setkali členové České lékařské akademie a jejich hosté na slavnostním shromáždění, při kterém jsou každoročně představováni noví členové ČLA. Toto shromáždění se konalo ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy. Předseda ČLA prof. Richard Rokyta, DrSc., přivítal členy ČLA, milé hosty a představil nové členy ČLA, kteří byli v tomto roce zvoleni. Jsou jimi prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., z Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK, prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., přednosta III. interní kliniky FNKV a 3. LF UK a prof. MUDr. Jindřich Špinar. CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky v Brně. Noví členové byli v této době v zahraničí.

Česká lékařská akademie
Klubové setkání členů České lékařské akademie
14. února 2012 se konalo klubové setkání členů České lékařské akademie. Pan prof. MUDr. Jan Herget, DrSc, z 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole hovořil o Akutní a chronické hypoxii plicních cév.

Česká lékařská akademie
Slavnostní koncert ČLA
pořádaný pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny České republiky paní Miroslavy Němcové

Program: Úvodní slovo Přijetí nových a čestných členů České lékařské akademie Slovo o skladbách a jejich autorech

Česká lékařská akademie
Koncert České lékařské akademie dne 21.11.2011 ve fotografii
Podzimní koncert České lékařské akademie se konal dne 21.11.2011 v Kostele u sv. Vavřince.

Česká lékařská akademie
Ohlédnutí za kongresem Emoce v medicíně II
Koncem října se v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech uskutečnil mezioborový lékařský kongres Emoce v medicíně II - Emoce v životním cyklu člověka, který pořádala Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů České republiky a Psychiatrickým centrem Praha.

Česká lékařská akademie
První Setkání s Českou lékařskou akademií
V úterý 18. října se v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty uskutečnilo historicky první Setkání s Českou lékařskou akademií. Vzácným a milým hostem byl prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., FCMA, přednosta Kardiocentra IKEM v Praze. Jeho přednáška "Transplantace srdce nebo umělé srdce?" vzbudil mezi přítomnými posluchači velký ohlas, který se projevil v následné živé diskuzi. 

Česká lékařská akademie
Zemřel profesor Milan Elleder

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 25. září 2011 zemřel po delší nemoci ve věku 72 let prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc., FCMA, vážený člen České lékařské akademie, emeritní proděkan 1. LF UK a emeritní přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.


Česká lékařská akademie
Rozhovor s předsedou České lékařské akademie

V 18. čísle Medical Tribune byl uveřejněn rozhovor s předsedou České lékařské akademie profesorem Richardem Rokytou. Text s názvem "Česká lékařská akademie není spolek ješitů" si můžete přečíst zde: http://www.tribune.cz/clanek/23355-ceska-lekarska-akademie-neni-spolek-jesitu .


Česká lékařská akademie
A few words about FEAM
The Federation of European Academies of Medicine (FEAM) was founded in 1993 in Brussels with the objective of promoting cooperation between the national Academies of Medicine; and of extending to the political and administrative authorities of the European Union the advisory role that the Academies exercise in their own countries on matters concerning medicine and public health. As an umbrella organisation, it brings together national Academies of thirteen European member states (Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Portugal, the Netherlands, Romania, Spain and the United Kingdom) and aims to reflect the European diversity by seeking the involvement of additional Academies and experts in its scientific activities and by collaborating with other European networks on scientific matters of common interest. Like its member Academies, FEAM is independent from vested interests (commercial, ideological and political) and is committed to providing evidence-based scientific advice.


Archiv aktualit
created by WEB-STUDIO  
cla@medical-academy.cz
   
Česká lékařská akademie