„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

<< Kongresy

10. kongres České lékařské akademie - shrnutí

 

10. Kongres České lékařské akademie v Mariánských Lázních

 

10. jubilejní kongres České lékařské akademie s názvem Nejvýznamnější inovace v medicíně proběhl ve Společenském domě v Mariánských Lázních a zúčastnilo se jej 150 lékařů a sester. Byl jsem prezidentem kongresu a vědecký výbor tvořili členové rady České lékařské akademie. Předsedou vědeckého výboru byl prof. Bohuslav Ošťádal, DrSc., FCMA.

 

Kongres byl zahájen dvěma vynikajícími plenárním přednáškami. První přednesl prof. Miroslav Bárta O přerušování rovnováhy dlouhých časových řad archeologie pro 21. století. Byla to vynikající přednáška, kde se snažil v dlouhých řadách predikovat vývoj lidské civilizace na základě hlavně dlouhého sledování civilizace v Egyptě, kterou označil za zářný příklad, jak by se civilizace měli studovat. Vyzdvihl i některé implementace i pro naši současnou i světovou společnost.  Bylo to nesmírně zajímavé a velmi fundované uvažování.

 

Prof. Vojtěch Novotný z Jihočeské univerzity přednesl přednášku o násilí v kmenových společnostech moderní doby, a sice ve společnosti Papua Nová Guinea. Byla to úžasná přednáška o obecných lidských vlastnostech od prvobytně pospolné společnosti až pro vyspělou současnou civilizaci v Evropě. V tomto úvodním odpoledni měla nová členka ČLA prof. Irena Rektorová z Brna přednášku na téma Neinvazivní stimulace degenerativních onemocnění mozku především stimulace u Parkinsonovy nemoci, ale také Alzheimerovy choroby a dalších. 

 

První den byl zakončen vynikajícím koncertem klasické hudby v podání Bennewitzova kvarteta, jednoho ze současných nejlepších světových kvartet, které předvedlo dva koncerty Janáčka a Šubrta. Byly to dva nezapomenutelné koncerty, které neopakovatelným a fundovaným způsobem uváděl prof. Cyril Höschl, velký znalec historie hudby.

 

V dalším průběhu kongresu se vystřídaly různé medicínské obory. Vynikající přednášku o diabetologii pronesl prof. Michal Anděl, ve které uvažoval o inzulínové rezistenci, zda je to patologicky nebo fyziologický jev. Dále se pak vystřídali různí autoři z oboru obezitologie, v čele s prof. Svačinou.  Velmi výrazné zastoupení měla skupina kardiologie a to jednak obecná kardiologie ale i preventivní kardiologie. Mimořádnou přednášku měl prof. Pirk, který předváděl i videonahrávku nové metody léčby nemocných s genetickými poruchami aorty u Marfanova syndromu.

 

V oblasti inovací v hematologii a onkologii přednášeli prof. Starý a doc. Prausová.

 

Já jsem vedl sekci Inovace a algeziologii a neurochirurgii. Mluvil jsem o inovacích v neurostimulačních metodách. Další náš spolupracovník plk. MUDr. Václav Masopust, PhD. pojednal o inovacích v technice neuromodulačních metod. MUDr. Jitka Fricová, PhD. přednášela o inovacích ve farmakoterapii bolesti. Doc. MUDr. David Netuka, PhD. nás zasvětil do mnoha úžasných novinek, které se používají v současné neurochirurgii.

 

Další přednášky se týkaly infekce a inovací v nádorové patologii s prezentacemi prof. Šeda a prof. Smetany.

 

Následovalo setkání u číše vína, kde se probíraly některé otázky, které jsme nemohli vyřešit během zasedání.  MUDr. Pavel Knára, emeritní primář v Mariánských Lázních, mluvil o principech léčivých účinků pobytu Mariánských Lázní velmi zasvěceně.

 

 Třetí den začínal vynikajícím triem revmatologů vedených prof. Karlem Pavelkou. Velmi zajímavá byla i sekce našich spolupracovníků z řad praktických lékařů o inovaci primární péče. Nový předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka měl přednášku Odkud a kam kráčí všeobecné praktické lékařství v České republice. Byla to neobyčejně zasvěcená přednáška praktického lékaře, který velmi fundovaně a sebekriticky mluvil o všeobecném i dětském lékařství v České republice a jeho vývoji. Doktorka Šeblová  měla příspěvek: Od koňského povozu k přednemocniční CT a telemedicíně.  Ukázala nejen všechna úskalí, ale i krásy urgentní medicíny.

 

 Další kolegové pak pojednávali o tom, jak se žije po resuscitaci.  V sekci moderní zdravotní péče Ing. Potůček a dr. Vlasák nám ukázali nové možnosti telemedicíny včera dnes a zítra a jejich aplikaci na prevenci možných chronických otoků pomocí těchto metod.

 

 Z hlediska obecného byl kongres velmi úspěšný, co bylo méně úspěšné, byla účast. Všichni posluchači, kteří přednášky vyslechli, uváděli, že je to škoda, protože přednášky měly vynikající úroveň, ale neměly větší množství posluchačů. Tak doufejme, že příští rok na 11. kongresu  ČLA bude účastníků více.

 

 

 

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA

 

 předseda České lékařské akademie