Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 775 592 277
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Cíl a poslání nadace  
 


• všestranná podpora rozvoje vzdělávání, vědy a výzkumu ve zdravotnictví

šíření vědeckých poznatků včetně mezioborového přístupu

podpora standardů edukace v prostředí kontinuálního vzdělávání

postgraduální vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků

vzdělávání veřejnosti

vědecké projekty v medicínském oboru

podpora lektorské práce

udílení cen za významný přínos vědě a vzdělávání

vypisování grantů

• další aktivity v souladu se Statutem nadace

Činnost nadace je garantována významnými osobnostmi stojícími v čele nadace.

 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version