„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

Vítáme Vás na stránkách České lékařské akademie

Česká lékařská akademie o.s. (ČLA) je prestižní výběrové sdružení odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj medicíny v naší zemi, založili jako pedagogové školu, která vychovala řadu úspěšných následovníků a přispěli k pokroku významnými vědeckými objevy nebo diagnostickými a léčebnými postupy. V současné době má 75 českých a 8 zahraničních členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se zabývají koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Česká lékařská akademie reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). FEAM zastřešuje národní lékařské akademie 13 evropských států a je poradcem Evropské unie (EU) v otázkách lékařské péče a zdravotního stavu populace.

Aktuality

XII. kongres České lékařské akademie

XII. kongres České lékařské akademie se uskuteční ve dnech 28.-30.11.2019 v Mariánských Lázních, tentokrát s podtitulem "Stárnutí".

Webové stránky kongresu www.cla2019.cz budou spuštěny co nejdříve.

 

Zemřel prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.

 

 

Slavnostní večer s koncertem klasické hudby

Česká lékařská akademie zve lékařskou obec a své příznivce na slavnostní večer s koncertem klasické hudby,
pořádaný pod záštitou
rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, FCMA

22. března 2019 od 18 hodin, Univerzita Karlova, Karolinum, Velká aula, Ovocný trh 3, Praha 1

PROGRAM:

 • Úvodní slovo: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
 • Předání diplomů novým členům České lékařské akademie: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
 • Koncert klasické hudby
   Zemlinského kvarteto:
  • L. Janáček – Mládí
  • A. Dvořák – Smyčcový kvartet G dur, op. 106
 • Číše vína

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pozvěte své rodinné příslušníky, kolegy i přátele, známé, zváni jsou rovněž studenti lékařských fakult.

Prosíme o sdělení počtu Vašich hostů na horakova@medical-academy.cz.