„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

Vítáme Vás na stránkách České lékařské akademie

Česká lékařská akademie o.s. (ČLA) je prestižní výběrové sdružení odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj medicíny v naší zemi, založili jako pedagogové školu, která vychovala řadu úspěšných následovníků a přispěli k pokroku významnými vědeckými objevy nebo diagnostickými a léčebnými postupy. V současné době má 75 českých a 8 zahraničních členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se zabývají koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Česká lékařská akademie reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). FEAM zastřešuje národní lékařské akademie 13 evropských států a je poradcem Evropské unie (EU) v otázkách lékařské péče a zdravotního stavu populace.

Aktuality

Vyjádření ke COVID 19 - prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. článek zde

Několik poznámek k studiu COVIDu-19 v ČR

1.      Úvod

  Současná pandemie vyvolaná koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 se nemohla vyhnout České republice. V době, kdy je připravován tento text, je u nás evidováno přes 7.000 nakažených a přes 200 zemřelých údajně na nemoc, jež je označována jako COVID-19. Česká vláda přijala řadu opatření, jejímž cílem je snížit dopad probíhající epidemie na naši populaci. Některá z nich jsou drastická. Omezují svobody platné v demokratické společnosti a nutně mají negativní vliv na ekonomiku státu. Byly zavřeny školy a přerušena výuka na vysokých školách. Zastavena byla řada společenských činností včetně kulturních a sportovních akcí ale i konání vědeckých konferencí a výkon bohoslužeb. Hlavním poradcem vlády při zavádění všech těchto   opatření je epidemiolog profesor Roman Prymula, nepochybně plně kvalifikovaný pro tuto funkci. Jeho vysoké osobní nasazení zaslouží obdiv a uznání. (pokračování viz zelený nadpis)

Zemřel prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

S lítostí oznamujeme, že ve věku 88 let zemřel prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., známý kardiolog a jeden ze zakládajících členů České lékařské akademie.

Čest jeho památce!

XIII. kongres České lékařské akademie

XIII. kongres České lékařské akademie se uskuteční ve dnech 26.-28.11.2020 v Mariánských Lázních, tentokrát s podtitulem "Zánět napříč medicínou".

Informace ke kongresu naleznete na webu www.cla2020.cz.