„Per aspera ad astra“

Vítáme Vás na stránkách České lékařské akademie

Česká lékařská akademie o.s. (ČLA) je prestižní výběrové sdružení odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj medicíny v naší zemi, založili jako pedagogové školu, která vychovala řadu úspěšných následovníků a přispěli k pokroku významnými vědeckými objevy nebo diagnostickými a léčebnými postupy. V současné době má 75 českých a 8 zahraničních členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se zabývají koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Česká lékařská akademie reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). FEAM zastřešuje národní lékařské akademie 13 evropských států a je poradcem Evropské unie (EU) v otázkách lékařské péče a zdravotního stavu populace.

Aktuality

prof. MUDr. Jaromír Švestka slaví jubileum

fotohttp://www.hoschl.cz/files/5807_cz_Psychiatrie%202_17.pdf

 

Klubové setkání České lékařské akademie 17.10.2017 od 17 hodin

Dne 17.10.2017 od 17 hodin proběhne ve Faustové domě v pořadí již třetí klubové setkání České lékařské akademie. Tentokrát prosloví svoji přednášku prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD.

2.společná konference Akademického konsorcia, Inženýrské akademie ČR a

Dne 10.10.2016 proběhla na ČVUT v Praze, Fakulta strojní 2.společná konference Akademického konsorcia, Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie.
Na konferenci byly prezentovány vybrané výsledky spolupráce technického a lékařského výzkumu a ukázky spolupráce technických a lékařských věd a možnosti jejich dalšího rozvoje.

Zde naleznete přehled přednášek, které byly na konferenci prezentovány a se kterými se můžete podrobněji seznámit:


 http://www.eacr.cz/cs/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0013.html