„Per aspera ad astra“

Vlastnosti lékaře - vědce:
Inteligentní Vzdělaný Zvídavý Čestný Seriózní Poctivý Skromný Etický Empatický Pokorný Je to mnoho vlastností, které se vzájemně podporují a také podmiňují vznik jiných.
Člen České lékařské akademie by jich měl ale většinu mít.

Vítáme Vás na stránkách České lékařské akademie

Česká lékařská akademie o.s. (ČLA) je prestižní výběrové sdružení odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj medicíny v naší zemi, založili jako pedagogové školu, která vychovala řadu úspěšných následovníků a přispěli k pokroku významnými vědeckými objevy nebo diagnostickými a léčebnými postupy. V současné době má 75 českých a 8 zahraničních členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se zabývají koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Česká lékařská akademie reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). FEAM zastřešuje národní lékařské akademie 13 evropských států a je poradcem Evropské unie (EU) v otázkách lékařské péče a zdravotního stavu populace.

Aktuality

XIII. kongres České lékařské akademie

XIII. kongres České lékařské akademie se uskuteční ve dnech 26.-28.11.2020 v Mariánských Lázních, tentokrát s podtitulem "Zánět napříč medicínou".

Informace ke kongresu naleznete na webu www.cla2020.cz.

 

Zemřel prof. MUDr. Jan Marek, DrSc.

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 22. 10. 2019 zemřel po dlouhé nemoci prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., dlouholetý člen České lékařské akademie.

Zemřel prof.MUDr. Josef Koutecký, Dr.Sc.,FCMA

S bolestí v srdci sdílíme s vámi smutek z úmrtí prof. MUDr Josefa Kouteckého, Dr.Sc., FCMA, zakládajícího člena České lékařské akademie. Podrobný nekrolog bude publikován v Revue ČLA 2020.   
Richard Rokyta, předseda ČLA
Petra Horáková, ředitelka ČLA